Terje Aasland: Elektrifisering av sokkelen og oljenæringens framtid henger nøye sammen

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 16. januar 2023 | 02:15

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) advarer mot uten elektrifisering av norsk sokkel kan hele næringen ryke.

– Elektrifisering er en veldig viktig del av klimaløsningen. Legger vi ikke til rette for elektrifisering, avvikler vi norsk sokkel og det går mot slutten for næringen i Norge, sier Aasland til Dagbladet.

Bakgrunnen for Aaslands advarsel er at bransjen betaler norsk CO₂-avgift, som skal opp til 2000 kr per tonn i 2030. I tillegg kommer stadig høyere kvotepris i EU.

– Kvoteprisen kan komme opp i 3000-4000-5000 kroner i åra etter 2030. Det kan ikke næringen leve med, da er alternativet å legge ned. Jeg vil ikke legge ned olje- og gassindustrien og miste den viktigste næringen i Norge, sier Aasland.

Da vil det bli for dyrt å ta opp olje- og gassressursene uten ren elektrisk kraft, enten produsert ved hjelp av havvind eller med kraft fra land, ifølge statsråden.

Fremskrittspartiet reagere kraftig.

– Aasland sier at hvis ikke sokkelen elektrifiseres, kan de legge ned. Det mener jeg er et fullstendig feil utgangspunkt, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland, og viser til at prosjekter i dag i snitt er nedbetalt på halvannet år, sier Terje Halleland (Frp), til Dagbladet.

– Når man tidligere har snakket om klimarisiko, er det risikoen for at man av en eller annen grunn i 2040 ikke har et marked lenger for olje og gass. Nå er det innført noe helt nytt der olje- og energiministeren sier næringen vil gå under hvis den ikke avkarboniseres i løpet av noen få år, sier Halleland videre.

Les også: Aasland skjønner at folk er forbannet: – Det klarer jeg å leve med

Halleland påpeker at utslippet fra norsk olje- og gassindustri er bare om lag 5 prosent av de totale utslippene.

– Er det en eneste industribedrift i Europa som kan takle en kvotepris på 5000 kroner? Og hvordan vil det slå ut for forbrukeren som tar regningen til slutt? Det er i hvert fall klart at hydrogen og karbonfangst- og lagring (CCS) blir lønnsomt i ei slik framtid, sier Halleland sarkastisk.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet sier regjeringen støtter elektrifisering som er «lønnsomt og fornuftig».

– Vi ønsker fortsatt olje- og gassvirksomhet og skaping av nye arbeidsplasser, da må kostnadene holdes nede for næringen og det krever elektrifisering, sier Vik til Dagbladet, og han legger til:

– Som følge av økt forbruk fra mange sektorer er det behov for mer kraft. På kort sikt på land, på lengre sikt havvind. Det er et stort behov for effekt og balansekraft. Her må flere kilder spille sammen. Oppgradering av vannkraft, batteri, hydrogen og andre kilder, sier Vik.

Borten Moe beskylder sin egen regjering for å sende kraft «rett i dass»: Aasland avviser kraftsløseri

mest lest