Hvordan kan vi få bedre politikere?

Avatar photo
Håvard Austad
Pensjonist
Publisert 16. mars 2024 | 12:47

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Man bør innføre rødt kort for manglende politisk gangsyn.

Små og store skandaler har stått i kø for regjeringen Støre, ikke bare i regjeringskollegiet. Mye er sagt i den forbindelse, og det er ingen grunn til å tro at siste ord er falt, eller at siste eskapade ligger bak oss.

Selv vil jeg bare berømme regjeringen for en ubestridelig høy underholdningsfaktor. Hvem vet, kanskje APs parole ved neste valg blir «The show must go on»?

Det som bekymrer meg mer enn de faktiske skandalene er at ikke før har en statsråd takket for seg etter å ha skitt på draget, så starter et påfallende mas om «comeback» for han/hun «er jo så flink». Flink til hva?

Er det virkelig slik at noen har krav på en politisk karriere et helt yrkesliv? Skal vi med vitende og vilje dyrke frem en egen «politisk klasse»? Og skal manglende gangsyn eller bevisste og regelrette feilgrep ikke ha noen konsekvenser overhodet? Vil ikke folkestyret og alminnelige folks rettsoppfatning styrkes dersom alvorlige feilgrep er å anse som et rødt kort og vi blir kvitt en gang for alle de personene som ikke har vist seg voksne nok, senest ved neste valg?

Vil vi ikke være bedre tjent med en ordning hvor våre tillitsvalgte er nettopp det, for en stund, og ikke etablerer seg som en egen samfunnsklasse? Er det kanskje noe her som peker i retning av den politikerforakt vi opplever?

Jeg er stundom av den oppfatning at faktisk vil folkestyret styrkes dersom vi innfører en begrensning på hvor lenge man kan sitte på Stortinget, f.eks. 3 eller 4 perioder. Og så kan man, kanskje, overveie inntil 2 nye perioder etter minimum 10 år ute i det virkelige liv. Kanskje ville et slikt regelverk ha forhindret f.eks. samordningsfellen og det unntaket fra den som Stortinget i 2011 så elegant gjorde for seg selv og regjeringen og nå står i fare for å videreføre den 21. mars?

Jeg tror en slik debatt kan være fruktbar og at den vil bli hilst velkommen. Tanken om et slags åremål også i Stortinget er neppe helt fremmed for store deler av velgerne.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Samordningsfellen er en skamplett

mest lest