Massive dagligvareprotester mot Vestre-forslag

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 16. juli 2023 | 12:32

Dagligvareaktører er sterkt kritiske til regjeringens forslag om å gi Konkurransetilsynet større muskler.

Markedsetterforskningsverktøyet er ett av næringsminister Jan Christian Vestres grep for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen, skriver E24.

Dersom verktøyet blir innført, vil konkurransedirektør Tina Søreide kunne gripe inn i markeder der det ser konkurransemessige problemer, uten at hun trenger å vise til lovbrudd.

Freia  skriver i sitt høringssvar til næringsminister Jan Christian Vestres (Ap), at «forslaget er ekstremt, høyst alarmerende og unødvendig».

Advokatforeningen, mener «grunnlaget for det man skal uttale seg om, er både mangelfullt og ensidig».

Hennig-Olsen Is, synes «forslaget er altfor inngripende og vil øke risikoen ved å produsere dagligvarer i Norge». Og aktør som Virke mener «de prinsipielle sidene, samt uønskede effekter, er overraskende svakt utredet».

For to uker siden gikk høringsfristen ut, og ifølge E24 er det fire innvendinger som går igjen blant høringssvarene.

At forslaget er altfor inngripende, at det er dårlig utredet, at det vil skape usikkerhet i næringslivet og at det flytter betydelig konkurransepolitisk makt over til en tilsynsmyndighet.

Vestre skriver i en e-post til avisen at han er overbevist om at det trengs sterkere virkemidler i dagligvarebransjen i dag.

– Jeg forstår godt at forslag som skal bidra til mer konkurranse og på den måten flytte makt, skaper stor debatt, skriver Vestre.

Men han forteller til E24 at regjeringen «selvsagt vil sette oss godt inn i alle høringssvarene og lytte til motforestillinger før vi konkluderer»

– Samtidig vil jeg understreke at det ikke er aktuelt å gjøre ingenting. Den svake konkurransen i dagligvaremarkedet har vært et tema så lenge jeg kan huske. Nå er jeg næringsminister og jeg akter å gjøre noe med det, skriver Vestre til økonomi avisen.

mest lest