Vindkraft på Mongstad?

Avatar photo
Rune Chr. Tollefsen
Leserinnlegg
Publisert 17. september 2023 | 19:38

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

næringskonferansen på Mongstad 6 sept. ble det presentert mange store visjoner for Norge, deriblant muligheter og «umuligheter» på Mongstad, avhengig av hvem som presenterte visjonene.

Det meste handlet om «det grønne skifte», CO2 fangst, vindturbiner og visjoner/ muligheter for og i Norge for de «rette» aktørene. Mye da er avhengig at man satser på de teknologiene som regjeringen foretrekker og ikke tenker nytt, i den forstand ikke noe den sittende regjering ved olje og energiminister Terje Aasland ikke bifaller som eks. kjernekraft.

Trass vedtak på landsstyret i Arbeiderpartiet vil ikke Aasland jobbe for kjernekraft men heller motarbeider dette sammen med interesseorganisasjonen Fornybar Norge og nå Statkraft som er blitt medlem og Ane Marte Økland Hausken, administrerende direktør i Lyse Energi AS og Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden i Statkraft ble valgt inn som nye styremedlemmer i Fornybar Norge 6. juni 2023.

Dette hever store spørsmål om hvorfor en energikilde som kjernekraft blir så nedprioritert som aktuell, og tilsidesatt kontra vindkraft som den regjeringer fremmer så til de grader med subsidier på hundretalls milliarder kroner når kjernekraft kan stå på egne ben uten subsidier.

Når vi så ser til Greenspot Mongstad og prosjektleder Einar Vaage sin presentasjon på næringskonferansen om vindturbiner på Mongstad og ikke informere om de nye vindturbinene på 250 meter til innbyggerne i Alver og Austrheim kommune. Hva skal man da tolke et slikt fremstøt som når de ikke jobber sammen med beboerne i disse kommunene?

Det burde være en løpende orientering til kommunestyret i Alver og Austrheim kommune og folket om hva Greenspot Mongstad har planer om. Det var lovet det skulle bli holdt folkemøter ang prosjektet noe som pr. d.d. ikke har skjedd og heller ikke har de vært i media og luftet disse planene for å høre folket hva de mener. Per Lerøy (Ap) i Austrheim kommune og Sara Hamre Sekkingstad er tydelig positive i sine uttalelser til NRK.

Det hele fremstår som en tåkelegging, der de holder tilbake informasjon fra folket. Spesielt viktig er dette sett i lys av valget som nå var og for innbyggerne i Alver og Austrheim å få høre hva de enkelte parti mener om dette.

Og da være så freidig at de ønsker «Norge skal se til Mongstad for der får de det  til» er så grandiose visjoner som viser liten realisme når de ikke har folket med seg.

Våre politikere sa de var i utgangspunktet positivet til prosjektet når Vaage presenterte dette for kommunestyret i Alver men har ikke blitt forespeilet nye eller oppdaterte planer som det er tydelig Greenspot Mongstad sitter på.

Jeg vil påstå det er på høy tid Greenspot Mongstad og Einar Vaage kommer på banen og forklarer i detalj hva planene er og hva de innebærer for kommunen, beboere i område, og de konsekvensene dette har for nærområdet. Fakta rundt støyområdet rundt turbinene, synlighet i landskapet og hva dette vil medføre i verdifall på eiendommer som får dette midt i fleisen på sin terrasse eller stuevindu. Har de tenkt på kompenserende tiltak, og eventuelt å betale beboere for å si ja til dette i sitt nærområde slik det er gjort i Sløvåg.

Det hele bunner ut i Greenspot Mongstad har planer om fem vindturbiner i Alver og Austrheim kommune (Mongstad industriområde) og hverken folket eller politikere er skikkelig informert om hva dette har av konsekvenser.

Det virker ikke som Greenspot Mongstad eller Einar Vaage har skjønt eller fått med seg folkets meninger ang vindkraft og durer på med disse planene uavhengig av hva innbyggerne i Alver måtte mene. Når de mister legitimitet i folket og deres støtte fremstår ikke Greenspot Mongstad som et grønt lokomotiv i det grønne skifte.

Nå var Einar Vaage på Næringsmessen på Mongstad og fikk med seg det som ble presentert av Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft AS. En energiform som kan bli Norges nye store satsing der vi ikke går på kompromiss om naturvern, dyreliv, insekter, fugler, maritimt liv – kjernekraft – som ikke går på bekostning av nærområde eller beboere og selv om – durer på med samme leksen viser at de er ikke i dialog med innbyggerne i Alver/Austrheim  kommune.

Kjernekraft er fremtiden og 51% av befolkningen er positive til dette så hvorfor da trampe i det klaveret når det har vist seg å være så umusikalsk for befolkningen og tvinge frem vindkraft? Her må Greenspot Mongstad følge med i timen og ikke gå på tvers av hva folket ønsker seg. Skal man bli et lokomotiv i samfunnet som fremmer ny grønn teknologi så må de og vise at deres planer er fremtidsrettet og på folkets premisser, ikke mot.

Det er på tide å se fremover og ikke bakover, Einar Vaage.

mest lest