Er det på tide å kaste regjeringen?

Avatar photo
Rune Chr. Tollefsen
Leserinnlegg
Publisert 19. januar 2023 | 21:41

Dette er et ekstern innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Det er over 13 tusen milliarder på bok, det er 13 000 000 000 000 kroner og sånn ca. 2,6 millioner pr innbygger i Norge. Med så mye penger i Oljefondet står fremdeles folk i daglige matkøer og lever under EUs definisjon på fattigdomsgrense. Legger vi til at Norge er et høykostland og ikke er medlem i EU burde tallet for fattigdomsgrense vært mye høyere.

Det finnes vel ikke en nasjon i verden som har en så stor rikdom på bok, og så store levekostnader og samtidig lar sitt eget folk gå sultne til sengs for staten skal tjene mer. Det er så man offentlig skammer seg for å leve i et slikt land med et slikt styresett der man ikke løfter de svakeste i samfunnet når man så enkelt kan det.

Vi bør heve utbetalingene til minstepensjonistene så de slipper å sitte hjemme og fryse, knapt nok tørr å sette på varmen for de har ikke råd. Varmer gårsdagens suppe på vedovnen og sitter med to ytterjakker på for å holde varmen.

Sosialmottakere ble hedret med et massivt tilskudd på 1000 kr fra regjeringen i såkalt ekstra utbetaling oppunder jul og en månedlig økning i levekostnader på 200 kr i 2023. Minstepensjonistene og andre pensjonister går vel heller i minus når deres oppgjør for 2023 kommer. Med økte utgifter til strøm, drivstoff, renter og mat så sitter staten og tjener enorme summer pr mnd – ja selv hver dag på vårt forbruk. Og med olje- og gassinntekter som er hinsides våre fantasier pålegger vår sittende regjering – oss – slaver av staten å betale enda mer av det vi tjener tilbake til den.

Det er virkelig på tide vi får på plass en styring som tar hensyn til vårt eget folk og setter de først. Frankrike og Tyskland ser på EUs lover som veiledende rettesnorer men vår regjering ser på dette som lover og følger de slavisk.

Strømmarkedet har for lengst blitt styrt av tradere på børsen som selger og kjøper kraft og dermed bestemmer prisen vi her hjemme skal betale. Norge har ett verktøy for å holde igjen på vår kraft. Sette prisen så høy at ingen vil kjøpe den. Og den prisen er det vi her hjemme som må betale. Da staten sitter som eier av de fleste kraftverk og med el avgift og moms på hver en kWh vi forbruker håver den inn enorme summer hver dag og de inntektene øker i takt med prisene. Når pris stigningen generelt i Norge ligger på 10 – 12% og vi får lønnsøkninger på 2,8%, så sier det seg selv at vår kjøpekraft går ned. Og enda verre blir det i februar med den varslete prisøkningen på mat.

Alle skatter og avgifter økes, staten blir rikere og nordmenn blir fattigere. De rikeste av oss rømmer landet i hopetall for å unngå statens griske hånd. Ja, selv pensjonister kan tjene 200 000 på å emigrere til Spania gjør det for å kunne leve litt lettere på sine eldre dager. Det er vel hele poenget men opptjent pensjon. Etter et langt og aktivt arbeidsliv kunne trekke seg tilbake og leve godt av de pengene man har satt til side for sin alderdom.

Folketrygden har for lengst blitt en vits man knapt nok kan le av da de oppsparte pensjonspoengene blir oppspist av økte skatter og tar ikke høyde for inflasjon og økte levekostnader. Og er man så syndig å ha litt restevne for å kunne bidra litt i arbeidslivet kan du være sikker på at staten er der og trekker deg maksimalt om man tjener over den lovlige summen.

Dagens samfunn med staten og den sittende regjering i førersetet har blitt et tyranni der de selv kaver til seg mest mulig penger på folkets bekostning mens de derimot skulle latt de økte inntektene komme folket til gode. Og med disse ord avfeier Støre og Vedum all kritikk: «Vi har tro på den politikken vi fører.»

Det er som man lurer på hvilken virkelighet Støre og Vedum lever i. Det er definitivt ikke folkets virkelighet som varmer gårsdagens mat på vedovnen med to ytterjakker på i redsel for neste strømregning.

Vi fryser – men politikerne synes ikke det er kaldt nok

mest lest