Har ansvaret for varslingsaker i Forsvaret – omtales som en mobber selv

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 19. mars 2023 | 22:28

«Nestsjefen i Forsvaret beskyldes for å skape frykt hos ansatte.»

Det er overskriften på Aftenpostens hovedoppslag søndag kveld.

«Elisabeth Natvig har utad uttalt at det er nulltoleranse mot mobbing. Nå anklages forsvarstoppen selv for å ha en lederstil som truer arbeidsmiljøet,» heter det videre i ingressen.

Artikkelen fortsetter.

Skjermbilde Aftenposten

Hun er viseadmiral og mangeårig samboer med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. To ganger har hun fått forlengelse som sjef Forsvarsstaben (FST). Egentlig er pensjonsalderen 60 år i Forsvaret, Natvig er 62,

Men i novemner er det uansett slutt, da er hun 63 år og må gå. Det er nok mange glade for, skal vi tro Aftenposten.

Avisen skriver at de over lengre tid vært i kontakt med et titall sentralt plasserte kilder i Forsvaret. «De peker alle på det som omtales som en dårlig skjult hemmelighet: Viseadmiral Elisabeth Natvigs (62) lederstil.»

Natvig får skryt for å få ting unna, men «kildene opplever samtidig at hennes oppførsel skaper frykt og er preget av hersketeknikker.»

Aftenposten hevder at flere medarbeidere i Forsvaret «rett og slett er redd for henne.»

Det skal ha kommet flere varsler, noen anonyme.

Aftenposten lister opp noen eksempler på oppførselen:

  • Folk som opplever seg latterliggjort i møter. Og at helt sentrale personer ikke blir invitert i møter. Det oppleves som utestengelse.
  • Kilder forteller om skriking i gangene og aggressiv oppførsel overfor enkeltpersoner.
  • I februar skal Natvig ha spurt om noen «på barnerommet» hadde innspill under et fellesmøte. Hun henvendte seg til ansatte med lavere rang.
  • I et annet fellesmøte sa en underordnet at han måtte gjøre seg «høy og mørk» fordi han hadde et alvorlig budskap å komme med. Da skal Natvig ha sagt at «han aldri ville bli høy og mørk, fordi han var liten og lys».
  • Flere kilder forteller om møter der Natvig på forhånd har signalisert at en person skal få rundt en halvtime til å presentere et prosjekt. Men når møtet skjer, får de beskjed om at de kun har 5–10 minutter på seg før Natvig forlater rommet.
  • Flere kilder refererer også til møter der hun skal ha reist seg opp og forlatt møterommet i det en ansatt skal til å presentere sin sak.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skal ha blitt orientert om varslene, men det er ukjent om han har foretatt seg noe.

Natvig selv ønsker ikke å uttale seg til Aftenposten.

De trekker frem hva hun selv har uttalt om varslingsaker i Forsvaret. Som hun har øverste ansvaret for.

«Et arbeidsmiljø preget av mobbing og trakassering undergraver Forsvaret, et forsvar der vi alle er avhengig av tillit til hverandre. Det er derfor av sentral betydning at ingen soldater, studenter eller ansatte skal måtte oppleve mobbing og seksuell trakassering. Dette arbeidet krever at vi alle bidrar – ledere, ansatte, verneombud, studenter og vernepliktige må gå sammen i dette arbeidet».

«Hvis vi nå ikke klarer å sette handling bak ordene om at vi har nulltoleranse, kommer det til å få konsekvenser for omdømmet vårt.»

Kanskje man hadde satt bukken til å passe havresekken?

Flere jenter i førstegangstjeneste gjør Forsvaret dårligere: Men ingen tør si det

mest lest