Per-Willy Amundsen fratas partirettigheter og alle verv i Frp

Avatar photo
Publisert 19. mars 2024 | 23:06

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fratas alle verv i Fremskrittspartiet, utover det å være stortingsrepresentant frem til 31. januar 2025. Det opplyser partiet i en pressemelding.

Som kjent publiserte Amundsen flere innlegg på Facebook 7. og 8. mars 2024 som skapte sterke reaksjoner. Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg har sluttbehandlet saken om sanksjoner etter partiets vedtekter.

– Vi ser svært alvorlig på saken der Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, sier utvalgets leder Anni Skogman.

I organisasjonsutvalgets behandling av saken har blant annet Amundsen selv hatt mulighet til å uttale seg. Det har han gjort.

– Vi oppfatter at Amundsen har forstått at dette ikke skulle ha skjedd, og lovet at det ikke vil skje igjen. Det har vært en del av vår vurdering når vi har fattet vårt vedtak og vurdert om han skal kunne velges til verv i Fremskrittspartiet i fremtiden, forklarer Skogman.

Organisasjonsutvalget har med bakgrunn i partiets vedtekter vurdert flere ulike sanksjoner i tillegg til at han har fratrådt som leder av stortingets justiskomite.

– Organisasjonsutvalget har lagt vekt på at Amundsen kort tid etter uttalelsene fratrådte som justiskomiteens leder i samråd med partiledelsen. I tillegg til dette fratas Amundsen alle verv i partiet, utover å være stortingsrepresentant fra FrP, frem til 31.1.2025, sier Skogman.

I tillegg til å ikke være leder av justiskomiteen innebærer dette at han ikke vil kunne være delegat til landsmøte, medlem av landsstyret, medlem av årsmøter i fylkes- og lokallag, samt observatør i Troms FrP fylkesstyre ut året. Amundsen skal heller ikke kunne velges til andre verv på vegne av eller i FrP. Amundsen fratas også retten til å delta på møter, kurs og konferanser i partiets regi frem til 31.1.2025.

– Sammen med at Amundsen ikke lengre er leder av stortingets justiskomite er hans muligheter til å påvirke politikk- og organisasjonsutforming ut året begrenset. Dette er samlet en streng reaksjon, avslutter Skogman.

mest lest