En av fire barn og unge gruer seg til ferien

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 19. juni 2024 | 20:11

Hovedårsakene er mangel på aktiviteter, fravær av venner, eller økonomiske utfordringer som hindrer familien i å dra på ferie.

Det er en undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors, som viser at rundt en av fire barn og unge opplever å grue seg til ferier.

– Utenforskap er noe av det vondeste et barn kan oppleve. Fellesskapet har alt å si for barnas trivsel, trygghet og utvikling, sier Camilla Lunde, leder for forebygging i Blå Kors.

Hun understreker viktigheten av at voksne blir flinkere til å løfte blikket og strekke ut en hånd når de ser et barn stå utenfor fellesskapet.

Barn ønsker at de voksne tar grep

Undersøkelsen viser at over 3 av 5 voksne har opplevd at et barn eller en ungdom som ikke var deres egen, har blitt stående utenfor fellesskapet.

– Nå som sommerferien står for døren, er det mange barn som blir stående utenfor fellesskapet fordi de ikke har noe å gjøre eller noen å være med. Vi voksne kan bidra til å skape gode ferieopplevelser for disse barna. Vi kan ta initiativ og invitere dem med. Et lite grep fra oss kan bety svært mye for den som trenger det, sier Lunde.

Flere søkere til Blå Kors ferier

Blå Kors tilbyr et gratis ferietilbud til sårbare familier. Her kan barn og deres familier få mulighet til å skape gode ferieminner.

I år har nærmere 3000 foreldre og barn søkt om sommerferie i regi av Blå Kors ferier.

Dette er en 25 prosent økning fra i fjor. I år vil Blå Kors kunne tilby sommerferie til 1000 av disse, det vil si 1 av 3 av de som har søkt.

– Vi er bekymret for denne utviklingen. Vi opplever at barnefamilier som tidligere klarte seg selv, i økende grad har behov for å benytte ulike tilbud i Blå Kors. Det er en enorm pågang i år, og vi synes det er trist at vi ikke har mulighet til å gi et ferietilbud til alle som søker, sier Lunde

mest lest