NVE varsler dyr strøm lenge

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 19. oktober 2023 | 11:48

I en fersk analyse venter NVE langt høyere strømpriser de neste tiårene enn det nordmenn var vant til i tiden før 2021.

Det kommer frem i en langsiktig markedsanalyse som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger frem torsdag.

Direktoratet anslår at den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge vil ligge på rundt 80 øre/kWh i 2030. De trekker frem at en svak norsk kraftbalanse kombinert med høye priser på gass og klimakvoter vil holde strømprisene høye. Samtidig tror de at mye ny fornybar kraftproduksjon fra 2030 til 2040 vil presse strømprisene ned.

– En svak norsk kraftbalanse og høye forventede priser på gass og CO2 vil holde prisene høye. Fra 2030 til 2040 får vi inn mer fornybar kraftproduksjon både i Norge og i landene rundt oss. NVE forventer at kraftprisene da vil falle, skriver sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Store prissvingninger fremover.

– Vi vil nok både få perioder med svært høye priser og perioder med priskollaps, sier Lund.

mest lest