Etterlyst polakk pågrepet i Norge

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 21. november 2022 | 17:58

Etterlyst for soning av dom i sitt hjemland, grunnet grov narkotikakriminalitet.

Pågrepet

Den det her gjelder (heretter benevnt som utlendingen), ble anholdt av norsk politi medio november 2022 på bakgrunn av at han var internasjonalt etterlyst og krevd utlevert til Polen av polske politimyndigheter.

Etterlyst

På bakgrunn av en nordiskeuropeisk arrestordre utstedt av Regional Court i Warszawa, Polen, 30. august 2022, ble utlendingen (36) pågrepet av norsk politi.

Relatert til nærværende polske arrestordre, fremkommer det at utlendingen er dømt til fengsel i tre år og ni måneder.

I den forbindelse gjenstår det for utlendingen å sone to år, fem måneder og 21 dager i et polsk fengsel – grunnet tidligere for flere år siden utholdt varetektsfengsling i både Sverige og Polen.

Utlendingen har en rettskraftig dom i hjemlandet basert på to forhold:

· Medvirkning til narkotikakriminalitet, ved perioden sommerferien 2009 til desember 2012, i ulike transaksjoner, å kjøpe til sammen 11,7 kg marihuana, 1,5 kg amfetamin, 0,5 kg kokain og 0,6 kg hasj.

· Deltakelse i en kriminell gruppe fra sommerferien 2009 til 29. desember 2012.

Sett i relasjon til ovennevnte lovbrudd, har utlendingen vært varetektsfengslet både i Sverige og i Polen.

NAV Utlendingen har bodd og jobbet (?) i Norge siden 2015, hvor han også har sin søster og bror.

De siste ukene, før pågripelsen har han mottatt ytelser fra NAV.

Tingretten Oslo tingrett, ved dommerfullmektig, Ragna Strand, la de opplysningene i den polske arrestordren til grunn, da det ikke var noen holdepunkter for at opplysningene som gjelder denne rettsanmodningen fra polske myndigheter var uriktig.

Retten var enig i påtalemyndighetens vurdering i at fire uker varetektsfengsling var nødvendig i sakens anledning – med tanke på unndragelsesfare samt at utlendingen snarest mulig skal/vil bli returnert til sitt hjemland.

Slutning

Utlendingen kan holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover 9. desember 2022.

Utlendingen var ikke til stede da nærværende kjennelse ble avsagt. Derfor er det usikkert for iNyheter om utlendingen vil anke denne kjennelsen videre til Borgarting lagmannsrett.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

Europamester i asylshopping?

mest lest