Ringte advokat Elden og truet med eksplosiver: Siktet for terrortrusler

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 19/12/2022 | 12:30

Torsdag ettermiddagen 15. desember 2022 ringte en bergensmann (heretter benevnt som siktede) til sekretæren ved Elden Advokatfirma i Oslo og hevdet at det var utplassert eksplosiver to forskjellige steder, samt at disse ville bli detonert om dette kom ut i media.

Siktede (42) opplyste i samme telefonsamtale at han også skulle ringe «statssekretæren og gi samme beskjed til statsministeren. I tillegg, skal siktede ha meddelt at eksplosivene ville gå av, dersom han ble pågrepet av politiet.

På bakgrunn av innhentede teledata, kunne politiet konstatere at nærværende anrop kom fra siktedes mobiltelefon.

Anholdt

Fredag 16. desember 2022 ble siktede arrestert av Vest politidistrikt og anklaget for overtredelse av straffeloven § 134 første ledd – terrortrusler.

Dagen derpå, ble siktede fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Påtalemyndigheten ønsket rettens kjennelse for at siktede skulle bli underlagt varetektsfengsling i et tidsrom av fire uker.

Tingrettens avgjørelse I fengslingsmøtet, innrømmet siktede at han hadde ringt til Elden Advokatfirma og opplyst at infrastruktur i Norge skulle sprenges.

Men, like fullt, forklarte siktede at truslene ikke var reelle, samt at det ikke fantes noen eksplosiver. Siktede erkjente videre ingen straffeskyld relatert til det han var anklaget for.

Dommerfullmektig, Charlotte Emilie Heuthe Davidsen, var i tvil, sett i lovens forstand, om forutsettingene til terrorhensikt var innfridd, hvorpå hun konkluderte:

– Slik retten vurderer det er det per nå ikke sannsynlighetsovervekt for at siktede fremsatte trusselen med det særskilte forsett å sprenge kritisk infrastruktur og derved «forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet», slik straffeloven § 131 annet ledd krever.

Uansett, om terrortruslene var virkelige eller ikke, viste retten at siktedes handlinger like fullt er å betrakte som grove trusler etter straffelovens § 264, som har en strafferamme på 3 år fengsel. Dermed er grunnlaget for varetektsfengsling imøtekommet.

I rettsmøtet poengterte også retten at etterforskningen fremdeles var inne i en tidlig og viktig fase, hvorpå siktede eventuelt kunne ha et motiv for å forspille bevis.

Dernest, mente retten at å varetektsfengsle siktede for en periode av fire uker ikke ville være et urimelig overgrep.

Påtalemyndighetens begjæring om fengsling i inntil fire uker ble derfor tatt til følge.

Livsvarig utvist fra Norge etter terrorplaner – returnerte likevel

mest lest