Sexkjøpsloven er uttrykk for mannshat

Avatar photo
Oskar Jørgensen
Selvstendig næringsdrivende
Publisert 11/02/2023 | 20:16

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Feminister tok initiativ til sexkjøpsloven kun for å stoppe prostitusjon på gata i Oslo. Nå brukes loven for å straffe norske menn – uavhengig hvor de befinner seg i verden.

«Feminister aksjonerte mot skjønnhetskonkurranser, striptease og porno. I 1981 bidro spektakulære aksjoner i Oslos prostitusjons strøk til å skape blest om parolen om å kriminalisere horekunder. Parolen ble foreslått av feministiske prostitusjonsforskere i det såkalte Oslo-prosjektet»

Dette er et sitat fra Inga Holms bok «Jentene i Stenersgate».

Det var tre kvinner som var forskere i Osloprosjektet, og de var alle feminister. På den tiden var feminismen et viktig fundament både innen helsesektoren og i forskningsmiljøer.

Leser man Inga Holms bok, så trer det tydelig fram at den ideologisk politiske retningen «feminismen», kombinert med venstresidens politiske idealer, var det viktigste fundamentet for all forsking som hadde med forholdet mellom menn og kvinner å gjøre.

Det må ha vært en veldig trygg situasjon for en forsker som skal forske på et fenomen, at forskerne har full aksept fra den tidens samfunn å legge sin egen private politiske overbevisning som grunnlaget for det fenomen de skal forske på!

Det var mye mannshat i ideologien «feminismen». Kan vi stole på at disse tre kvinners konklusjoner er riktige i 2023?

Verden har forandret seg.

I dag vil Unge Høyre, Unge Venstre og FpU alle fjerne sexkjøpsloven.

Til og med sexarbeidere selv får ut med angrep på sexkjøpsloven noe de ikke fikk gjøre i debatten da loven kom.

Men det var feministene som tvang igjennom sitt mannssyn (oftest mannshat!) og fikk fremmet loven om sexhandel i Stortinget.

Meningen med loven var et ønske om å stoppe prostitusjon I Stenersgate og omkringliggende områder i Oslo. Og i opprinnelsen ingen annen målsetting enn å legge hinder i veien for prostitusjon I «Stenersgate»

Er ingenting galt at politikere kan lage lover I et land for å endre forhold i landet.

MEN når man lager en lov som kriminalisere alle norske menn- også når de befinner seg, eller lever, i utlandet. Blir dette bare bevis på et organisert mannshat fra feministene.

Og som sådan må det behandles som det mannshatet denne loven er.

Loven handler altså om at kvinner kan selge sex så mye de vill uten straffereaksjoner. Men menn kan ikke kjøpe sex- ikke engang av lokale kvinner i et land der prostitusjon er tillatt. Uansett har feministene stemplet denne mannen og laget en NORSK straffelov som vil straffe

Spesielt når loven ikke bare får så stor negativ konsekvens for fattige kvinner i andre land, selv der prostitusjon er tillatt.

Men når også norske sexarbeidere og norske ungdomspolitikere ønsker å fjerne et juridisk organisert mannshat initiert av feminister, da burde norske politikere fjerne denne loven – snarest.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Hva koster ei «hore» i Thailand? (+)

mest lest