Vi er vitner til – og ofre for – tidenes overgrep mot frie mennesker

Avatar photo
Geir Ugland Jacobsen
Siviløkonom og partileder for Norgesdemokratene
Publisert 21. januar 2023 | 09:27

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg bruker sjelden veldig sterke ord, men jeg mener at vi nå er vitner til (og ofre for) et historisk svik mot Norge og det norske folk, på høyde med hva vi opplevde for 80 år siden. 

Uvurderlige og livsviktige norske ressurser overlates til utenlandsk kontroll, uten lovmessig dekning og uten at det gavner det norske folk på noen måte. Ledende norske politikere, som de globalistiske parhestene Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, snakker stadig oftere om «forpliktelser» overfor andre land, som visstnok skal trumfe norske lover, vår nasjonale suverenitet og nordmenns rett til eget land og dets naturgitte ressurser. 

Mangedoblede og for mange helt ødeleggende strømpriser, opprettholdes med Regjeringens velsignelse. Inflasjonen er på grunn av dette tredoblet det siste året. Skatter og avgifter økes dramatisk på omtrent alt som kan beskattes, selv om staten flyter over av penger – delvis grunnet enorme strøminntekter. Bokostnadene for folk flest økes dramatisk, og husholdningenes økonomi kjøres rett i kjelleren selv om regjering og storting lett kunne ha forhindret dette. Gårdsbruk og industribedrifter avvikles i et rasende tempo.  

Dette rammer nå vårt samfunn, der utallige personer og mange bedrifter allerede er på sparebluss etter to år med et destruktivt og langt på vei unødvendig Covid-regime.  

Les også: Lurås #2 med Geir Ugland Jacobsen: FrP-konflikt, Demokratene-bråk, norske medier, klimahysteri, konspirasjoner og mye mer

Det hagler med elendige forklaringer fra regjeringen, på alle kostnadsøkninger og regjeringens manglende initiativ til å ville takle problemene som tårner seg opp for folk og bedrifter. Man sier bl.a at man ikke kan tillatte opprettholdelse av kjøpekraften av frykt for inflasjon. Dette er vås. Det som er inflasjonsdrivende i Norge, er ikke husholdningers livsopphold, bedrifters nødvendige driftskostnader eller vedlikehold av kritisk infrastruktur. Det er en ekstremt ineffektivt organisert og elendig drevet offentlig sektor og enorme politisk korrekte investeringer uten samfunnsverdi, som skaper inflasjon i Norge. 

Byene gjøres ufremkommelige og bysentra dør som følge av (samfunnsøkonomisk svært kostbare) tiltak basert på klimaskremsler. Politikerne jobber bevisst for SMART-byer, som i praksis blir store fengsler med utrivelige og konforme bomiljøer, ferdselsrestriksjoner og streng overvåking og kontroll etter kinesisk modell. Vi skal bare gå eller sykle, og helst kun spise insekter og syntetisk mat laget av Bill Gates. Et mareritt av et fremtidssamfunn. «SMART-konseptet» er unnfanget i WEF-kretser, og har som mange andre politiske tilsnikelser ikke vært gjenstand for demokratisk debatt og behandling i Norge. Samtidig synes det å være et mål å avvikle Vestens og Norges primærnæringer slik vi kjenner dem, og avfolke distriktene. 

 Alt skal elektrifiseres, selv om det ikke er bærekraftig. Kraftkildene skal for all del ikke være fossile. Vår livsviktige oljeindustri ønskes seriøst nedtrappet eller avviklet. Det er så man ikke tror det man hører. Avvikling av oljeindustrien vil gi Venezuela-tilstander i Norge – totalt sammenbrudd!  Det er ikke vanskelig å tenke seg at det også vil kreve en vanvittig utbygging for «ren» men akk svært ineffektiv energiproduksjon, der all natur og mye dyrkbar mark ødelegges av dette, eller av styrte byetableringer (SMART-cities). 

Selv om Vesten bygger alle tenkelige anlegg for «fornybar» energi, vil det ikke være nok til å erstatte fossile energikilder, kanskje bortsett fra hvis det bygges et enormt antall atomkraftverk. 

Atomkraft er heller ikke «fornybar» energi, selv om det ikke slippes ut CO2 ved slik kraftproduksjon.  

På toppen av alle disse inngripende justeringer av vårt samfunn og levesett, kommer hundrevis av unødvendige milliarder investert i «CO2-rensing» av luften.  

Det kuttes noen steder også. 

Sengekapasiteten på norske sykehus er halvert over de siste 20 år. Nå går avviklingen enda raskere enn før, og norske sykehus legger for tiden ned viktige avdelinger og funksjoner i en helsemessig svært usikker tid, der vi ser stor pågang og åpent sammenbrudd i helsevesenet i en rekke land. Noen mumler om at det store antall syke er en følge av C19-vak-sinene. Myndigheter og medier virker påfallende lite interessert i å vurdere denne sammenhengen. Kanskje ikke så rart, det kan bli voldsomt mye å stå ansvarlig for. 

Den nasjonale overdødeligheten er nå ekstremt høy i nesten alle vestlige land, inklusive Norge. Til tross for dette, initierer altså regjeringen dramatiske kutt i helsesektoren.  I tillegg er myndigheter og medier plutselig ikke lenger opptatt av hverken vak-sinestatus på sykehus-innlagte, eller overdødeligheten i samfunnet. Den ukentlige statistikken for overdødelighet kalt «Normomo», som vi har fått i årevis, er stoppet av «budsjettmessige årsaker». Meningen med den statistikken, er å gi et tidlig varsel om at noe kritisk galt er fatt i vårt samfunn. Når overdødeligheten plutselig eksploderer, slik den har gjort det siste året, så mørklegges opplysningene. 

Det kuttes også i matproduksjonen, selv om frykten for matmangel nå ytres av stadig flere. 

Egg, kjøtt og melk er fy-fy i det globalistiske paradiset, så det skal det bli mindre av, sies det. Insekter er visst den nye maten. Det skal spises enten vi vil eller ikke, kanskje som tilsetning i næringsmidler, med kun en kode på innholdsdeklarasjonen. Anemiske og testosteronfattige individer er kanskje lettere å kue? 

Les også: Tucker Carlson til frontalangrep på World Economic Forum: – De er ikke bare onde, de er latterlige

Dette er bare toppen av isfjellet. Alt peker nå i samme retning, mot WEF-dominerte overnasjonale organers «Agenda 2030», for alle som ikke er realitetsblinde.  

I tillegg heller Vesten, inklusive Norge, stadig mer bensin på bålet i Ukraina. Demagogiske og stupide slagord som «Våpen er fred», understreker analogien til Orwell’s dystopiske «1984».  

 Alle røde lamper lyser. Det er harde tider, og det skal bli mye verre om det går som WEF håper.  

Inntrykket er at dagens regjering sammen med stortingsflertallet satser alt på realisering av FN’s Agenda 2030, som ikke tjener Norge på noen måte. Det er opplest og vedtatt av WEF (World Economic Forum) at globale kriser er til god hjelp for å få realisert «Agenda 2030» og «The Great Reset» – den store omstillingen som skal ende med en korporativ verdensregjering, samt null demokrati og individuelle rettigheter. Klimakrise, sykdom, krig og nød som rammer vanlige folk, er BRA i WEF-elitens verden. De har ikke noe incitament til å avverge slike ting.  

Denne planen er så viktig å få gjennomført, at den også trumfer demokratiske spilleregler og regjeringspartienes oppslutning i inneværende stortingsperiode. De opptrer så man skulle tro de regner med at det ikke blir flere stortingsvalg. 

Det er dessverre bare å innse, folkens: Regjeringen og stortingsflertallet vil oss ikke vel.  

Noe må gjøres før det er for sent!  

Norgesdemokratene og noen få andre som ikke har spikret kragen til FN- og WEF-masten, vil stoppe de pågående overgrep mot befolkningen og vår suverene nasjon! For å sette makt bak kravet om å prioritere det norske folks interesser i ett og alt, behøves flere våkne velgere, som skjønner hva som er i ferd med å skje med folk og land! Informerte, åpne og kritiske velgere som fatter at ledende globalistiske politikere og byråkrater lyver til oss, og at de store mediene ikke lenger er objektive, ærlige og sannhetssøkende, men en del av den ufattelige globale svindelen som nå pågår. 

Sensuren av dem som sier stiller kritiske spørsmål til politisk vedtatte sannheter eller kommer med politisk ukorrekte fakta, er nesten 100% effektiv i MSM (de største mediene).  

I Davos diskuterer WEF akkurat nå problemene med den frie informasjonsflyten på nettet. Det er trolig bare et tidsspørsmål før nye tiltak mot ytringsfrihet lanseres. Bruk derfor din rett mens du ennå kan! Eller hør på WEF-president Claus Schwabs advarsel om et nært forestående og totalt lammende «cyberattack». WEF har merkelig nok forutsett, og til dels trent på, mange av de destruktive (men i visse kretser velkomne) krisene som verden for tiden opplever. 

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

Status og ambisjoner for iNyheter: Betydelig oppgang

mest lest