Migrasjonsbølge til EU regissert av Putin 

Avatar photo
Arnt Folgerø
Tidligere journalist
Publisert 22. mars 2024 | 18:19

Ifølge flere europeiske medier er det en migrasjonsbølge på gang fra Afrika sør for Sahara til arabiske Middelhav-stater. Det skal være Russland og Vladimir Putin som står bak strømmen av afrikanske migranter til EU som vil overstige det man tidligere har sett.

Ledet av tropper fra den russiske Wagner-gruppen skal 15.000 menn fra menneskesmugler-miljøene være mobilisert for å lose migrantene gjennom Sahara til bestemmelsessteder i nord-afrikanske Middelhav-land for videre transport til Europa.

Formålet med migrant-strømmen skal, ifølge medier, være å destabilisere EU-stater og sørge for at innvandringskritiske og mer russervennlige partier får makt til å svekke EU’s økonomiske boikott av Russland og EU’s støtte til Ukraina. 

The Daily Telegraph kom for ei ukes tid med meldinger om masse-immigrasjon, angivelig bygd på opplysninger fra britisk etterretning. Oppslaget i Telegraph bekrefter tidligere advarsler om organisert migrasjon fra Afrika fra den italienske utenriksministeren Antonio Tajani og den tidligere franske forsvarsministeren Charles Millon.

Landet Niger er sentral i organiseringen av denne masse-immigrasjonen, ifølge danske Weekendavisen. Niger har kappet alle bånd til Frankrike og brutt tidligere inngåtte avtaler med Frankrike om å begrense migrasjonen til Sør- og Vest-Europa. Niger, som grenser til flere nord-afrikanske land, som Libya, er både et gjennomgangsland for migranter og et land som selv sender migranter til EU.

I Italia og Frankrike ruster hjelpeorganisasjonene seg for å møte den velferdssøkende menneskebølgen, og de ”synger” den vanlige visa om mangel på kapasitet, ressurser og på tiltak for å huse ”nye landsmenn”. Og bak ”sangen” fornemmer man kravet om mer penger fra staten for å hjelpe ”de ulykkelige” menneskene, slik at de kan få tilgang til menneskerettigheter som bolig, helsetjenester og økonomisk støtte for å møte hverdagens ”utfordringer”.

I Frankrike regner myndighetene med at det er 900.000 migranter uten oppholdstillatelse som har rett til velferdstjenester. Regjeringen la nylig fram et lovforslag om å stramme inn vilkårene for å gi oppholdstillatelse og økonomisk støtte illegale migranter. Forslaget møtte motstand fra flere av representantene for regjeringspartiene i den franske nasjonalforsamlingen. Forslaget ble likevel godtatt, men flere deler av det ble underkjent som forfatningsstridig av det franske forfatningsrådet.

Skjebnen til det franske lovforslaget kan tjene som illustrasjon til den håpløse og invalidiserende situasjonen mange av de vestlige statene har satt seg selv i ved at de har universalisert sine egne lover og dyttet dem på resten av verden gjennom sine menneskerettighetskonvensjoner og andre internasjonale avtaler. Ved å innlemme disse konvensjonene og avtalene i landenes eget lovverk, og endog i sine egne forfatninger, har vestlige politikere ved en slik rettsliggjøring av politikken satt seg selv ut av spill. Og følgen er at migranter fra hele den utenomvestlige verden kan komme til Vesten å kreve økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter på line med landenes egne borgere

 Men det finnes politikere i Vesten som forstår den nærmest absurde situasjonen som Vesten har satt seg selv i med denne rettsutviklingen. I Storbritannia har konservative politikere, i hvert fall i det siste decenniet, ”truet” med å melde landet ut av den europeiske menneskerettskonvensjonen for å begrense innvandringen av velferdsmigranter, men uten å at det har blitt til noe annet enn prat.  

Kremls igangsetting av den aktuelle migrasjonsbølgen fra Afrika er neppe tilfeldig valgt. EU skal i april vedta en migrasjonsavtale som skal forenkle EU’s migrasjonspolitikk. Spørsmålet er hva denne forenklingen vil innebære. Ledelsen for EU’s grensepoliti, Frontex, har signalisert at det ikke er mulig å stanse migrasjonsstrømmen. Signaler fra EU-kommisjonen gir snarere beskjed om at forenklingen vil bety økt migrasjon, og at man vil spre migrasjonskvoter til de øst-europeiske medlemslandene, noe som har ført til sterke protester fra land som Ungarn og Polen.  

Alt tyder på at de politisk korrekte elitene i Bryssel vil holde fram med den destruktive migrasjonspolitikken som ifølge politikere som Viktor Orban og Donald Tusk, henholdsvis statsminister i Ungarn og Polen, vil føre til Europas undergang.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Journalist og dissident, Bjugn-saken, politisk korrekthet, innvandring, NTB, NRK

mest lest