Sverre Diesen mener Israel er «en luksus Vesten ikke har råd til»

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 22. mai 2024 | 17:42

– Hva skylder vi i Vesten egentlig dagens Israel? spør han.

Tidligere forsvarsjef, general Sverre Diesen er ute med en kronikk i Dagens Næringsliv. Den kommer samme dag som regjeringen anerkjente Paestina som en stat, og Israel har beordret sin ambassadør til Norge hjem for konsultasjoner.

I kronikken går Diesen langt i å si at Vesten ikke lenger har noe ansvar for å sørge for Israels eksistens.

Diesen begynner med å avfeie muligheten av å utslette Hamas. Han mener krigføringen gjøres «uten hensyn til hvor mange sivile palestinere som dør eller hvilke materielle ødeleggelser den forårsaker».

Deretter påpeker han at Benjamin Netanyahu ikke lytter til det Joe Biden sier og det «på tross av at USA snart er Israels eneste venn».

Diesen mener Vesten bør kaste Israel under bussen:

«Spesielt den amerikanske instinktive sympati for Israel begynner (…) å bli en politisk belastning for de vestlige demokratiene, ikke minst mot bakteppet av den pågående krigen i Ukraina.», skriver Diesen og fortsetter:

«Tilbøyeligheten til å unnskylde Israel for selv de klareste brudd på normene for sivilisert krigføring legger oss åpne for berettiget kritikk for dobbeltmoral fra det globale sør, og svekker fronten mot Russland og Vladimir Putin.»

Deretter kommer en bredside om at Israel tar på seg en offerrolle de ikke lenger fortjener:

«Fortsatt synes likevel noen å falle for israelernes forsøk på å skyve Holocaust foran seg og vise til at Hamas har programfestet at de skal utslette Israel. Det er den ultimate kynisme, så lenge ingen stat i Midtøsten er mindre truet av utslettelse enn Israel, med landets overlegne forsvar, sin amerikanske beskyttelse og i siste instans sine egne atomvåpen. I det perspektivet er de islamske voldsromantikernes trusler ikke annet enn tom retorikk,» mener Diesen.

Han nevner ikke at det er 7-8 millioner jøder i Midtsøsten, og mange hundre millioner muslimer. Israel er ikke truet, slår den tidligere norske forsvarssjefen fast.

Det leder Diesen til å mener at Vesten «henger fast i en slags godhet for Israel». Og at det ikke er rasjonelt. Dagens regime i Tel Aviv, sammenlikner han med prestestyret i Iran.

«Dette reiser spørsmålet om hvorfor vi i Vesten stadig henger fast i en slags godhet for Israel, uansett hva landets regjering foretar seg. Vi synes rett og slett ikke å forstå at det Israel som utløste vår respekt og beundring under selvforsvarskrigene på 60- og 70-tallet ikke har noe med dagens israelske regime å gjøre. De ultraortodokse partiene som holder Netanyahu ved makten er religiøse fanatikere, like hinsides den sekulære politiske virkelighet som prestestyret i Teheran, bare med litt andre bønner og bekjennelser.»

Han tar striden om domstolene i Israel før 7. oktober viser hva slag «regime» det er i Israel nå.

«Det er neppe noen tilfeldighet at dette regimet før krigen brøt ut var begynt å tukle med domstolenes uavhengighet – et av de sikreste tegn på autokratiske tilbøyeligheter.»

Diesen (74) har siden han gitt av som norsk forsvarssjef i 2009 vært ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt, der han fortsatt er tilknyttet.

Han har meninger langt inne på det politiske feltet:

«Og hva skylder vi i Vesten egentlig dagens Israel?» spør Diesen.

Og svarer selv. Det er knapt mulig å støtte Israel nå, om man da ikke er «forledet» av et kristent, bibelsk «beundring»:

«Vi bør huske at landet ikke engang unnslår seg for å tjene penger på å omgå sanksjonene mot Russland i en krig som dreier seg om helt vitale vestlige sikkerhetsinteresser – i motsetning til deres egen etniske rensing av palestinere på Gaza og Vestbredden. Ut fra det så vel som en krigføring hinsides folkerettens krav om både proporsjonalitet og militær nødvendighet er Israel ikke lenger Vestens naturlige venn og allierte. Det er det snart bare dem som henger fast i en bibelinspirert beundring av landet som ikke ser,» skriver han.

Les også: Polarisert i Kristen-Norge om anerkjennelse: – En skammens dag, mener Selle og Selbekk

Diesen avslutter kronikken på denne måten:

«Israel er i ferd med å grave sin egen grav på sin selvrettferdige vei mot valget mellom å være enten en jødisk stat eller et liberalt demokrati. Forlenger vi den kursen dagens makthavere følger, styrer landet mot å bli et illiberalt teokrati og en jødisk apartheidstat. Dem om det, men da må vi også innse at vår historiske holdning til Israel må revideres. Den vokste frem av sympati for en stat og et nasjonsprosjekt som ikke lenger eksisterer. Dagens Israel er en luksus Vesten ikke har råd til.»

Mener Diesen med det at Israel bør slutte å eksistere? (red. anm)

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest