Foreslår 21-års grense for elbiler

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 23. september 2023 | 19:06

EU har introdusert et kontroversiell forslag om å innføre en aldersgrense på 21 år for førerkortinnehavere som ønsker å kjøre biler som veier mer enn 1800 kilo. Tiltaket vil føre med seg en betydelig innskrenking.

Reguleringen vil nemlig i praksis bety at de fleste elbilene blir utilgjengelige for de yngste bilførere i opptil tre år etter at de har fått førerkortet.

Det nye forslaget, som er en del av Europaparlamentets respons på EU-kommisjonens reviderte førerkortregler, blir fremmet av Karima Delli. Delli foreslår en aldersgrense på 21 år og en minimumsperiode på to år med kjøreerfaring før man kan kjøre biler som veier over 1800 kilo, noe som da gir dem et såkalt B+ førerkort.

Forslaget kommer som følge av en studie som viser at omtrent 40 prosent av alle dødsulykker i EU involverer unge bilførere og motorsyklister. Samtidig viser forskning at større og tyngre kjøretøy følgelig er av økt risiko for fotgjengere, syklister og passasjerer i andre biler.

Elektriske biler er vanligvis tyngre på grunn av batteriene.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det dermed få betydelige konsekvenser for de yngste bilførerne i landet. Norge har også som kjent en betydelig andel elektriske biler sammenlignet med andre land.

Dersom du får førerkortet ditt som 18-åring, må du dermed vente til du er 21 år for å kjøre en rekke elbiler. Og de som får førerkort senere i livet, må tilbringe to år bak rattet i en annen type bil for å oppnå nødvendig kjøreerfaring.

Skjermbilde: Elbil24.no

Dette forslaget er spesielt problematisk ettersom EU arbeider for et forbud mot kjøp og salg av fossilbiler innen 2035, for å nå unionens vedtatte klimamål.

EU har som mål å kutte minst 55 prosent av klimautslipp innen 2030.

– Fra 2035 vil EU ha slutt på nye biler med bensin- og dieselmotor. Det blir riktignok ikke et juridisk forbud mot å selge nye biler som har bensin- eller dieselmotor, slik mange tror. Det vil fortsatt være lovlig å produsere, selge og kjøpe biler med forbrenningsmotor i EU etter 2035. De blir imidlertid knalldyre å kjøpe.

Det sa myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland, i vår.

– Mange kaller dette i praksis et forbud. Det er fordi man tror effekten blir ganske lik et forbud. I praksis vil det nok ikke bli mye bensin- eller dieselbilsalg igjen etter dette, men det vil formelt sett ikke være forbudt, sier han.

Samtidig anerkjenner han at det et forbud nok kan komme.

Les også: EU truer Norge med represalier

Tiltaket til EU om å innføre 21-års grense og minimumsperiode på to år med kjøreerfaring for biler over 1800 kilo blir i så måte å anse som en betydelig innskrenking i de nyeste sjåførenes bevegelsesfrihet.

– Antall trafikkulykker med dødsfall øker igjen i Europa. EU må ta i bruk alle tilgjengelige midler for å sikre tryggere veier. Unge sjåfører er overrepresentert i ulykker med alvorlige skader og dødsfall. Derfor er det fornuftig å innføre en gradert førerkortordning, sier Ellen Townsend, strategisjefen for EUs trafikksikkerhetsorgan ETSC.

Forslaget vil gjennomgå videre behandling i EU før det eventuelt blir vedtatt av Europaparlamentet.

mest lest