Vestre vil ikke la kraftmangel torpedere klimamålene

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 24. januar 2023 | 02:48

Næringsminister Jan Christian Vestre og Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inngår nå klimapartnerskap med næringslivet og fagforeningene for å kutte utslipp.

Avtalens øvrige parter er arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

– Dette er tenkt som et nytt verktøy for det næringsminister Jan Christian Vestre, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), til E24.

Målet for Vestre er å finne ut hva som trengs, og hvordan staten kan bidra for å utløse klimakutt i ulike bransjer.

– Vi ønsker et mer formalisert samarbeid mellom næringslivet, partene i arbeidslivet og myndighetene om hvordan vi kan kutte utslipp enda raskere, på en måte som også styrker verdiskapingen og investeringene i Norge og får opp eksporten, sier Vestre.

Hver enkelt bransje skal så langt det er mulig sette tallfestede og tidfestede kuttmål.

Målet er 55 prosent kutt på klimautslippene innen 2030, men så langt viser regjeringens egen klimaplan fra oktober, 25 prosent kutt innen 2030.

Cicero-forsker Erlend A.T. Hermansen, tror Norge vil måtte samarbeide med Europa, for å klare kutte 55 prosent på klimautslippene.

– Jeg blir overrasket hvis Norge klarer å løse alt med kutt på hjemmebane, sier Hermansen til E24.

– Jeg tror sentrale deler av regjeringen har et ønske om å ta mest mulig av kuttene hjemme. Spørsmålet er om de får med seg de andre i regjeringen, og ikke minst hva kommende regjeringer og storting vil gjøre, sier han.

Hermansen tror også det vil bli motstand i befolkningen og blant bedrifter med de tiltak som kreves for oppnå slike kutt. Noen tiltak kan gi høyere priser for forbrukerne, andre krever livsstilsendringer.

Hermansen vet heller ikke om det er mulig å sikre nok kraft og nett til å gjennomføre de foreslåtte tiltakene i industrien og olje- og gassbransjen innen 2030.

– Det er usikkert. Vi vet at kraftproduksjon kan skape mye konflikt. Norges hovedproblem er at vi har dyttet jobben med utslippskutt foran oss så lenge at det er et gigantisk etterslep, sier Hermansen.

Kun en av syv nordmenn tror Norge kommer til å klare utslippsmålet for 2030, viste en undersøkelse fra Opinion nylig.

– Jeg tror historien her ikke er veldig stolt, hvis du tar fra 1990 og fremover, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til E24.

Støre tror at dyrere CO₂-kvoter vil kunne sette fart på kuttene i industrien.

– Det tallet meningsmålingen viser må vi ta på stort alvor, og så må vi vise i politikken at vi har satt en kurs som skal få utslippene ned. Jeg tror vi kommer til å se mot 2030 at det kommer til å akselerere, sier Støre, og legger til:

– Men dette er ikke gitt, det krever politisk vilje og ganske tøffe tak. Men med denne grønne boken og det planverket vi har, så har vi satt oss under press og med et mål som vi tror vi kan nå.

Heller ikke fagsjef Stig Schjølset i miljøorganisasjonen Zero tror at klimamålene nås med dagens politikk.

– Alt som vises frem i regjeringens Grønn bok viser at det er helt usannsynlig, sier Schjølset til E24.

Lurås #4 med Erik Selle: Bistand, EØS, NRK, Gud, Kristendom, Israel, Globalisme, Klimahysteri

mest lest