Vil kaste Fri ut av skolen: – Vi kan få flere som vil skifte kjønn

Avatar photo
Publisert 24. april 2024 | 01:53

KRFU-leder Hadle Rasmus Bjuland mener vi skal drive med fag og ikke politikk i skolen. Derfor vil han ha undervisningsprogrammene til LHBT-organisasjonen Fri ut av klasserommet.

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) tilbyr i dag et undervisningsprogram kalt «rosa kompetanse» som brukes i flere norske skoler. Organisasjonen skriver på egne nettsider at programmet har som hensikt å undervise om kjønn og seksualitet på en inkluderende måte, og å lære skoler å forebygge mot identitetsbasert mobbing.

Ungdomspartiet til KrF stiller seg kritisk til undervisningsprogrammet, og Bjuland frykter at det kan ha en skadelig virkning på elevene.

– Jeg har selv gjennomført kurset som Fri tilbyr til lærere. Jeg reagerte spesielt på at de legger til grunn at det finnes flere enn to kjønn, at de oppfordrer lærere til å bruke pronomen som barn selv ønsker uten at foreldrene involveres, og at lærere skal kunne informere barn om at de kan være «født i feil kropp» om de bryter med tradisonelle kjønnsnormer.

Bjuland opplever at organisasjonens metoder virker mer aktivistiske enn vitenskapelige.

– Vi bør heller lære barna at det finnes flere måter å være gutt og jente på. Vi trenger ikke skape nye kategorier for de som føler seg annerledes, sier ungdomspolitikeren på Dagsnytt 18 tirsdag kveld.

Bjuland legger til at undervisningen til Fri ikke er kvalitetssikret av utdanningsdirektoratet eller Bufdir.

– FHI sier til og med at utdanningsprogrammet kan være direkte skadelig, og at det kan bidra til å øke antallet unge som ønsker å skifte kjønn.

Han viser til en uttalelse fra Pål Surén, barnelege og forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet (FHI). I 2021 beskrev han undervisningsprogrammet til Fri som et «giftig budskap» bygget på en trang forståelse av kjønn, som kan bidra til at de som bryter med kjønnsnormer ikke føler seg tilfreds med sitt biologiske kjønn.

Surén sa og at undervisningsopplegget til Fri kan forsterke trenden vi har sett de siste årene med økt forekomst av kjønnsdysfori.

Leder for Fri, Viljar Eidsvik, avviser kritikken fra KRFU-lederen og presiserer at lærerne ikke skal fortelle barn hva deres kjønnsidentitet er, men at de skal bli bedre rustet til å hjelpe barna med å føle seg trygge.

– Vi ser at de fleste lærere gir oss positive tilbakemeldinger på våre kurs. 95 prosent av lærere sier seg fornøgde med kursene, og 85 prosent sier de føler seg i bedre stand til å ivareta skeive elever.

Eidsvik sier videre at skeive elever er en sårbar gruppe som oftere opplever mobbing og andre utfordringer i skolen, og at det derfor er nødvendig med et tilbud som ivaretar disse elevene.

Les også: Fortviler over trans-perioden sin: Nå får hun ikke ammet barnet sitt

Hadle Rasmus Bjuland svarer at han ønsker velkommen kompetanseheving i skolen som ivaretar LHBT-ungdom, men at det må være faglig forankret.

mest lest