Karbondioksydets virkelige betydning

Avatar photo
Publisert 24. mai 2023 | 20:28

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

I mange år har FNs klimapanel hevdet i sine rapporter at CO2-utslipp fører til økte globale gjennomsnittstemperaturer av stor betydning for menneskeheten. Dette har av journalister, aktivister og politikere blitt tillagt ytterligere betydning i retning av kriser, nærliggende katastrofer og tiltak som om jorden for tiden befinner seg i en unntakstilstand.

I like mange år har kritikere av FNs klimapanels rapporter hevdet at en slik oppvarming ikke er katastrofal, om den nå eksisterer i det hele tatt. Det finnes i hvert fall hundrevis, om ikke tusenvis av studier, som argumenterer for at en økning av CO2 i atmosfæren kan føre til høyere temperaturer, men ikke i nærheten av hva klimapanelet opererer med. Det finnes også studier som viser at det kan bli  lavere temperaturer, eller ingen i det hele tatt, som følge av økte CO2-utslipp.

Det finnes en tredje gruppe som hevder at der nok vil skje en global oppvarming, men at menneskeheten heller må tilpasse seg oppvarmingen enn prøve å stoppe den. Det argumenteres her med at de positive sidene ved oppvarmingen er større enn de negative sidene. Det argumenteres der også for at den globale gjennomsnittstemperaturen de siste 10-12 tusen årene har vært mye høyere enn i dag, så det kan jo ikke være så ille for planeten med høyere temperatur uansett.

Det slo meg imidlertid her om dagen at det er ingen av disse gruppene som forteller om den enkle fysiske og biologiske virkningen av CO2. For CO2 kan føre til økning i lufttemperaturen, men ikke slik FNs klimapanel hevder.

Årsakssammenhengen er utrolig enkel:

1) Mer utslipp av CO2 fører til økt fotosyntese, og derfor en grønnere klode, altså mer planteliv og mer skog. I tillegg foregår det aktiv skogplanting i store land som India og Kina. Dette bevises av satellittmålinger siden 1979 i en rekke vitenskapelige studier. At denne økningen nå er på omkring 15% er det enighet om. Se nyheter om forskning her fra 2016, her fra 2020, her også fra 2020, her fra 2021, og her fra 2021, for å nevne noen studier om dette.

2) Trær produserer vanndamp, mye vanndamp. Når det blir flere trær produseres det mer vanndamp.

3) Jo mer vanndamp det er i luften, desto mer kan luften holde på tilført energi i form av varme.

4) Jo mer energi i luften, desto høyere temperatur i luften.

Det er altså ikke økt temperatur som fører til økt vanndamp, men økt vanndamp som fører til økt temperatur.

5) Jo mer vanndamp i luften, desto vanskeligere er det for luften å gå ned i temperatur når det kommer inn mindre energi fra solen, f. eks. om natten eller om vinteren.

Det er bare å se i rapportene selv. Der hevdes det at det er i Arktis at oppvarmingen skal gå raskest. Men dette er jo det mest naturlige av verden, fordi det er i Arktis at luftfuktigheten er lavest, og når skogen øker, blir det mer av den lenger nordover, med økt vanndamp i lufta som resultat.

Se f. eks. Per Arne Bjørkums artikler Det er CO2 som driver klimaendringene, men… i Uniforum, 14. nov. 2022, Har forskerne gapt over for mye i Geoforskning, 22. mars 2023, og Fuktigere luft har gitt oppvarming i Geoforskning, 12. mai 2023.

Som resultat av at det blir varmere, vil også elvevannet bli varmere, og elvene renner ut i havet og gjør dette varmere. Uten at det trenger å katastrofeforklares. Se Per Arne Bjørkums artikkel Fra varmere elver til varmere hav i Geoforskning, 4. mai 2023.

Utslipp av CO2 har altså ingen direkte betydning for den globale gjennomsnittstemperaturen, men indirekte. Om dette så er en lineær vekst i temperatur, eller om det kun fører til nye lokale likevekttilstander, vet vi ikke med sikkerhet ennå, men fra tidligere tiders større skogdekke, som i Norge for 8000 år siden, vet vi at det garantert ikke er noen katastrofe på vei.

Det kan legges til at jordens klimasystem er det største naturlige reguleringssystem vi kjenner. Det er utviklet over milliarder av år, og det regulerer seg selv slik at når det hele tiden svinger mellom varme og kalde utsving.

Det er derfor klimasensitiviteten eller klimafølsomheten ikke er en enkel funksjon av temperaturen, men en komplisert funksjon av mange variable som virker i forskjellige retninger – alt avhengig av temperaturen, slik et reguleringssystem virker.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest