Saksøker INP for «usaklig avskjed»

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 25. april 2024 | 10:50

Til helgen er det landsmøte i INP. Det kommer etter et halvår med intern uro. Også på landsmøtet ventes det uenigheter og kampvotering.

Men en ytterligere etterdønning etter de interne konfliktene som nådde mediene i desember kommer nå i form at et søksmål fra tidligere generalsekretær Ole Martin Martinsen.

Martinsen (77) finansierte omlag en million kroner i annonser for INP før valget i september. I november ble han ansatt som generalsekretær i en ulønnet stilling. Allerede i desember sendte han brev internt der han uttrykte mistillit til daværende partrileder Owe Ingemann Waltherzøe.

I januar ble det så kjent at Martinsen hadde tatt kontakt med Folkets Parti og tilbudt å ta med «halve INP» over til dem.

Klassekampen mente Martinsen var sentral i «kuppet» mot Waltherzøe.

På bakgrunn av hevnvendelsen fra Martinsen til INP, ble han så avsatt av sentralstyret i INP. Dette skjedde omlag samtidig som Waltherzøe trakk seg. Men heller ikke det resterende sentralstyret og fungerende leder Joar Nesse ønsket å ha med Martinsen videre.

– Vi har ikke generalsekretær, han ble avsatt på sentralstyremøtet. Det han har gjort, er ikke i samsvar med at han kan stå som generalsekretær, sa Nesse til Politisk Kvarter 26. januar.

Det skal senere ha vært et møte mellom Nesse og Martinsen i Drammen, men uten at de kom til enighet. Martinsen varslet da at han ikke ville gi seg uten kamp.

Nå har iNyheter fått tilgang til en stevning som er sendt fra Advokatfirmaet Føyen, ved advokat Ole André Oftebro til INPs styre v/ Joar Ness datert den 22. april.

Det står der at «Ole Martin Martinsen tar med dette ut søksmål mot Industri- og næringspartiet (INP).»

Videre heter der at «Bakgrunnen for søksmålet er usaklig og formuriktig avskjed fra stilling som generalsekretær i partiet, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-14, jf. § 15-4.»

Martinsens påstand er at avskjedsbeslutningen er usaklig og han vil kreve erstatning og oppreisning.

«I sin kjerne handler saken om en arbeidstaker som har blitt avskjediget for åpen scene uten en formell prosess. I tillegg har partiet i det offentlige rom satt spørsmålstegn ved Martinsens integritet og lojalitet til INP,» skriver advokat Oftebro i stevningen.

Det heter også at «Martinsen har grunn til å tro at det i tillegg er blitt foretatt ulovlig innsyn i hans e-postkasse.»

I en epost til iNyheter der Martinsen vedlegger stevningen til informasjon skriver Martinsen at valgkomitéen «har gjort en formidabel innsats» og har «lansert et solid lederteam som virkelig kan bringe partiet tilbake for ny fremgang og overgå alle tidligere meningsmålinger innen sommeren 2024.»

I valgkomiteens innstilling er ikke Joar Nesse med, derimot er det Ann Jorun Hillersøy som er innstilt som ny leder.

Joar Nesse har sagt at dersom det kommer benkeforslag på ham, er han innstilt på å stille til kampvotering.

Joar Nesse har så langt ikke besvart iNyheters henvendelser angående søksmålet fra Martinsen.

mest lest