Lurås kommenterer: Er det egentlig noen som tar ansvar for landet vårt?

Avatar photo
Publisert 25. august 2022 | 14:11

Mange av samfunnets problemer skyldes at folk ikke har insentiver til å snakke sant, men snarere sier det som er opportunt for dem selv, sier Lurås i denne monologen.

Det er dessverre slik at om du påpeker noe som er galt, sprøtt eller skadelig kan det gi deg større problemer enn om du feier ubehageligheter under teppet og later som om alt er i skjønneste orden. Det være seg om feltet du jobber innenfor dreier seg om energipolitikk, politiet, rettsvesenet, innvandring og integrering, beredskap i helsevesenet eller noe annet.

Lurås gir en oberstløytnant skryt for å sette ord på tilstanden i Forsvaret: Man snakker ikke lenger sant.

«Min påstand er at jo høyere opp du kommer i Forsvarets hierarki, desto mindre opptatt blir du av å fortelle folk sannheten, også i situasjoner hvor man må forvente at du snakker sant. Og jo lengre opp i Forsvarets hierarki du befinner deg, desto færre forventer at det du sier er sant. Eller mer presist, de forventer at det du kommer med er bullshit,» skrev oberstløytnant Harald Høiback.

Det er ikke bare i Forsvaret løgn har blitt utbredt og belønnes i form av opprykk. Det er dessverre tilfellet i politiet, ulike departementer, i statlige virksomheter og vel også i det private næringsliv, og i akademia, mener Lurås.

mest lest