Elbilinteressen flater ut

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 25. september 2023 | 09:18

Etter kraftig vekst i elbilinteressen gjennom flere år, er interessen i ferd med å flate ut, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer.

Siden 2017 har NAF gjennomført Trafikantbarometeret annethvert år i forbindelse med lokalvalg og stortingsvalg. Et av spørsmålene er om folk vil velge elbil som sin neste bil. Utviklingen har gått raskt: Fra 30 prosent som ville velge elbil ved neste bilkjøp i 2017 til 43 prosent i 2021. I årets trafikantbarometer har det også vært en økning, men den har vært på det NAF i en pressemelding omtaler som «beskjedne fem prosentpoeng» sammenlignet med 2021, nemlig 47 prosent.  

– Med stadig bedre utvalg av biler og enklere lading, hadde vi forventet en større økning fra 2021 til i år, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF Nis Sødal.

– Stadig færre fordeler for elbiler og innføring av moms og avgifter har gjort at elbilinteressen har flatet noe ut, fortsetter han. 

I 2023 ble avgiftene på elbilene økt kraftig, med innføring av moms på beløpet over 500 000 kroner og en helt ny vektavgift. I tillegg ble den viktige bompengefordelen mindre.  

– Nå er det viktig at regjeringen ikke skrur til avgiftene ytterligere i statsbudsjettet som kommer 6. oktober. Vi frykter at de vil øke vektavgiften. Høyere avgifter kan bety at elbilsalget bremses enda mer, og færre kan bytte til elbil. Økte avgifter på nye elbiler kan også påvirke prisene på brukte elbiler, advarer Nils Sødal. 

Én gang elbilist – alltid elbilist 

Det er de som allerede eier elbil som er klart mest positive til å kjøpe elbil også neste gang. I år svarer 79 prosent at de vil ha elbil som neste bil, i 2021 var det 80 prosent. Det ligger like stabilt for de som eier en bensin- eller dieselbil. Som i 2021 svarer om lag én av tre at de vil kjøpe elbil ved neste bilkjøp.  

– De som har tatt steget over er fornøyde og vil fortsette å kjøre elbil, mens skepsisen holder seg ganske stabilt for bensin- og dieselbilistene, forklarer Sødal. – Siden politikerne har vedtatt at hele nybilsalget skal være nullutslipp i 2025 er det desto viktigere å ikke stramme til avgiftsskruen mer nå, sier han. 

Tabell

Jeg vil at min neste bil skal være en elbil

2023202120192017
Svært enig23 %17 %13 %11 %
Enig24 %26 %22 %19 %
Verken enig eller uenig23 %23 %29 %28 %
Uenig11 %14 %15 %20 %
Svært uenig11 %10 %12 %11 %
Vet ikke8 %10 %9 %11 %

mest lest