«Havvind i Norge er ikke lønnsomt», sier NVE. Regjeringen vil satse stort likevel

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 26. april 2023 | 11:05

Tirsdag kom en rapport fra NVE bestilt av regjeringen. NVE har pekt ut 20 områder som teknisk kan egne seg for havvindutbygging i Norge. Regjeringen har en ambisjon om å legge til rette arealer for utbygging av 30 GW havvind. En slik utbygging vil tilsvare nesten en dobling av norsk kraftproduksjon.

Les også: Vil utrede 20 områder for havvind

Men det kommer ikke til å lønne seg å bygge ut havvind. Det var NVE-sjefen klar på under tirsdagens pressekonferanse der rapporten ble lagt frem.

– Havvind i Norge er i dag ikke lønnsomt, og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt, sa Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Hvor mye av felleskassen en vil bruke på å bygge ut kraftproduksjon som ikke er lønnsom, det er – og skal være – en politisk vurdering. Vi har ikke gått inn i det i dette arbeidet, sa Lund videre.

I salen satt olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), som sammen med resten av regjeringen planlegger å tildele områder for 30 GW havvind før 2040, skriver NTB.

Aasland har nå fått en ekspertrapport som peker på 20 mulige områder for å bygge ut havvind.

– Vi har ikke vurdert den økonomiske fornuften eller realismen i å bygge ut havvind i dette omfanget, understrekte NVE-sjefen da han overleverte rapporten.

Han slo fast at havvind i Norge ikke er lønnsomt per dags dato.

– Og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt. Om det blir lønnsomt noen gang, og i så fall når, vet vi ikke sikkert i dag, sa Lund.

Men norske politikere ser ikke ut til å bry seg om det er lønnsomt eller ikke. Tapene vil dekkes av staten gjennom skattebetalerne.

mest lest