Brussel advarer Støre: – Vi følger nøye med

Avatar photo
Publisert 27. januar 2023 | 15:02

«ESA følger nøye med på hva som skjer i det norske kraftmarkedet.»

Fredag varslet regjeringen om nye grep for å sikre at nordmenn har nok strøm. Støre vil åpne for å begrense strømeksporten når det er fare for kraftmangel.

– Vi skal holde igjen mer vann i magasinene ved utsikter til knapphet, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Overvåkningsorganet som skal kontrollerer om Norge følger reglene i EØS-avtalen, skriver nå til Nettavisen at de vil innlede dialog med norske myndigheter etter at det nye tiltaket ble kjent.

– Restriksjoner på kraftmarkedet i EØS-området er av bekymring, sier EØS-organet Esa etter regjeringens nye strømgrep.

Les også: Regjeringen med tiltak for å sikre strømforsyning: Åpner for å begrense strømeksporten

Kommunikasjonssjef i EFTA-landenes overvåkningsorgan ESA, Jarle Hetland, skriver til Nettavisen at «ESA følger nøye med på hva som skjer i det norske kraftmarkedet.»

Videre skriver han at de har notert seg forslaget den norske regjeringen har fremmet i dag, og ønsker at regjeringen påpeker viktigheten av å overholde reglene som gjelder for import og eksport av elektrisitet i EØS-området.

«Eventuelle tiltak som kan føre til restriksjoner på kraftmarkedet i EØS-området er av bekymring. ESA vil nå innlede en dialog med norske myndigheter, og vurdere de tiltakene som er fremsatt i dag,» skriver Hetland.

Tiltaket er ment som en siste løsning

Selve anledningen staten gis til å gripe inn, er først tenkt som en siste løsning i statsminister Jonas Gahr Støre sin plan for å sikre norsk forsyningssikkerhet.

– Mitt ønske er at vi skal unngå å måtte gripe inn fordi selskapene tar ansvaret selv og sikrer forsvarlig fylling, sa Støre til Nettavisen i etterkant av dagens pressekonferansen.

Mekanismen har blitt kritisert av opposisjonen for å være for svak.

Fremskrittspartiet kaler det «primært et rapporteringsvelde». Høyre mener regjeringen slår inn åpne dører. Rødt beskriver tiltaket som «mye støy for nesten ingenting».

Bekymrede naboer

Nyhetene har skapt bekymring hos våre naboer i Danmark og Sverige.

– Åpne grenser hjelper på forsyningssikkerheten – begrensninger er derimot skadelige, skrev direktør Johannes Bruun i danske Energinet, i en epost til NTB.

Også Svenska kraftnät er skeptisk, ifølge Nettavisen.

Støre selv er klar på at han mener inngreps-mekanismen i hans nye ordning har dekning i EØS-avtalen.

Eldreomsorg – de fattige – de syke – klima – bistand – Forsvaret: Det blir aldri nok penger til alt

mest lest