Er klimautfordringene fremstilt for ensidig i media?

Avatar photo
Rune Chr. Tollefsen
Leserinnlegg
Publisert 28. mai 2023 | 15:53

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Er media ute etter klikkbait for å tiltrekke seg flest lesere eller er de interessert i en faktabasert fremstilling? Mange middelaldrende hvite menn på høyresiden (som også har høyere utdannelse) etterlyser en mer nyansert fremstilling av det «grønne skiftet» og «klimahysteriet» som mange kaller menneskeskapte klimapåvirkning.

La det være klart fra start at jeg absolutt mener menneske påvirker vårt klima. I hvor stor grad dette er overlater jeg til de som har grunnleggende kunnskaper om det. I Dagsnytt 18 på NRK1 ble temaet tatt opp ang medias fremstilling av klimaendringer.

Det hjelper heller ikke debatten rund klimasaken at de som er uenig i klimapåvirkningene er menneskeskapt blir omtalt som de med lavere utdannelse og dermed blir gjort dumme for de vet ikke bedre. Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret beskriver klimaskeptikerne som «kule kalde menn født før 1990, bor i distriktet og har lavere utdannelse.» «Klimaskeptiker gjengen» hjelper heller ikke på for å heve debatten til et saklig nivå.

Skal klimasaken få legitimitet i befolkningen må også baksiden av det grønne skifte belyses. Ser vi i media så er det mange sensasjonssaker, den ene etter den andre som dukker opp som ikke fremstiller fakta og i ettertid blir ettertrykkelig parkert som «klikkbait». Dette etterlater ikke media i et særlig godt lys og får ikke klimaskeptikerne til å endre mening, heller tvert imot. Det forsterker bare det bilde som allerede er bekreftet – media forteller ikke sannheten.

Mange av sakene i media formidler ikke fakta, det er en nyansert versjon som er slengt ut i media for raskest mulig respons fra flest mulig. Om det er sant det som presenteres ser ikke ut til å være det viktigste poenget. Dette er veldig ødeleggende for en reell forståelse og diskusjon om de utfordringene vi står ovenfor. De fleste husker saken der hundesleden vasset i vann på isen på Grønland som et bevis på klimakatastrofen som nærmer oss. Den ble ettertrykkelig tilbakevist som et vanlig årlig fenomen.

Her er et bilde fra 1984 som viser det samme.

Eller Al Gore med sitt budskap om isbjørnene som var utrydningstruet grunnet mangel på havis.  Isbjørnbestanden er nå i kraftig vekst og teller 25 – 33 tusen dyr.

Gretha Thunberg ble fremstilt som en helt da hun ikke ville fly over til USA til en miljøkonferanse. Hun fikk sitte på med en seilbåt som utelukkende er laget av oljeprodukter, noe hun fordømte nord og ned. Hva da med flytevesten hun hadde på seg eller regntøyet? Vi lever i en tidsalder der 99% av vårt forbruk er på en eller annen måte forbundet med oljeprodukter. Hvordan skal vi erstatte disse produktene når vi ikke lenger pumper opp olje? Burde ikke media og fokuserer på den siden av debatten når man går inn for en stopp i oljeproduksjonen?

Jeg påstår ikke at sakene ikke har en relevans i klimasaken, men å bruke slike saker når de beviselig er feil for å fremme klimadebatten har motsatt effekt. Når media blir tatt i løgn eller feil fremstilling av fakta i en sak er den direkte skadelig for klimadebatten. Det bekrefter bare den skepsisen som allerede er der.

Hva da med baksiden av det grønne skifte som vi nå er midt oppe i? Hvor kommer disse skjeldne jordmetallene vi bruker i mobiltelefoner, datamaskiner, produksjon av microchipper, el biler, batterier og vindturbiner fra? Hvordan utvinnes disse metallene? Er det egentlig så grønt som man vil ha det til? Kobbergruvene i Kongo der barn blir brukt for å grave frem disse metallene? Ja. det var oppe i media en kort stund men stilnes så av. Ingen ville se kostnadene av deres nye iphone eller elbil.

BBC skrev sak om dette i 2015 og med dagens forbruk av disse skjeldne jordmetallene er det lite trolig dette har endret seg til noe bedre, heller motsatt da forbruket av disse metallene har eksplodert.

Høyre og AP åpner nå opp for gruvedrift på havbunnen i Nordsjøen og på land for å utvinne skjeldne jordmetaller og thorium. Man kan jo da spørre seg om det er verd å rasere vår natur, vår klode for å få til et grønt skifte vekk fra fossile kilder. Hva vil vi sitte igjen med når den fossile tidsalderen er over?

En av verdens største offshore vindparker i Irskesjøen påvirket sjøfuglbestanden i området. Hva vil da skje med fuglebestanden i Norge når det er antydet 40 GW med vindparker i Nordsjøen?

Igjen – vi kan ikke rasere vår klode i jakten på en grønn omstilling uten å sette spørsmålstegn om det er verd det vi raserer på veien.

Om media gjør en bedre jobb med å fortelle hele sannheten – både det positive men og det negative med det grønne skiftet er jeg rimelig sikker man vil få en bedre oppslutning om saken. Det som ble omtalt i Dagsnytt 18 av MDG at man må spisse budskapet for å få gehør i befolkningen er absolutt feil vei å gå. Medias rolle er å formidle fakta og belyse alle sider ved en gitt sak. Blir media tatt i det som kan oppfattes som «fake news» så jobber de mot seg selv som fakta formidlere, det er ikke en nøytral og fri presse tjent med, heller ikke klimasaken.


mest lest