Grønt lys for 19 olje- og gassprosjekter: – Verdiskaping for hele samfunnet

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 28. juni 2023 | 09:29

Prosjekter med investeringer for over 200 milliarder kroner får grønt lys.

Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i pressemeldingen.

I første halvår av 2020 falt oljeetterspørselen i verden sterkt som følge av pandemien og det var stor usikkerhet om utviklingen fremover. Stortinget vedtok i juni 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer, heter det i meldingen.

– Gjennomføringen av disse prosjektene sikrer arbeidsplasser, bygger kompetanse og gir grunnlag for videre teknologiutvikling som vil være avgjørende for utviklingen i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler, sier Aasland.

Prosjektene som Olje- og energidepartementet nå har ferdigbehandlet har ifølge rettighetshaverne samlede investeringer på over 200 milliarder kroner.

— Prosjektene er også et viktig bidrag til Europas energisikkerhet. Norge er den eneste nettoeksportøren av olje og gass i Europa, og ved å gjennomføre disse prosjektene sikrer vi ny produksjon fra siste halvdel av 2020-tallet, slik at vi kan opprettholde høye norske leveranser, sier Aasland.

Dette er noen av prosjektene ifølge E24:

  • Yggdrasil
  • Valhall PWP og Fenris
  • Symra
  • Irpa
  • Verdande
  • Dvalin Nord
  • Skarv satellitter
  • Maria
  • Berling

mest lest