Nedslående reaksjoner på utspill om unge gutters utenforskap

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 29. februar 2024 | 14:59

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Simen Velle, leder i FpU visste vel neppe hva han bega seg ut på da han tok sjansen på å kommentere unge gutters utenforskap i vårt samfunn. Reaksjonene var uforsonlige og harde, og Velle ante nok ikke hvilket vepsebol han stakk hånden inn i.

Personlig synes jeg det er skremmende å oppleve hvor uforsonlige mange unge kvinner er, som har reagert på Velles utspill. Og det er ikke noe nytt når menn omtaler menns problemer. Det er visst fryktelig provoserende for enkelte.

Velle så ikke annen utvei enn å beklage utspillet sitt og legge seg helt flat, selv om han etterpå fastholdt at selv om han hadde uttalt seg på en dårlig måte, så sto han for innholdet i det han hadde tatt opp. Og nå skal det også sies at flere eldre kvinnelige aviskommentatorer har gitt Velle støtte i at selve innholdet i det han tar opp, faktisk er reelt. Det ER et problem i samfunnet vårt at gutter kommer svært dårlig ut på flere viktige områder, og det er faktisk helt reelt og dokumentert i mange undersøkelser.

Mange flere unge gutter faller ut av utdanningsløpet, de taper mer og mer terreng innen høyere utdanning, antallet selvmord blant unge gutter er langt høyere enn blant jenter, guttene topper alle negative kriminalitetsstatistikker og alt hva gjelder utenforskap.

Mange gutter sliter med ensomhet og når ikke helt frem i vårt moderne datingsamfunn. Men hvordan reagerer flere unge kvinner, inkludert Simen Bondevik på Velles utspill? Jo, i stedet for å ta realitetene på alvor, skjeller de ut Velle og påstår at han mener at det er en rettighet for ethvert individ å få sex. Og kvinnelige skribenter spør om han virkelig mener at kvinner skal begynne å ligge med gutter de ikke liker.

Les også: Britiske kvinner reagerer på at transkjønnet morder skal være en av dem: – Det er ikke vårt mord (+)

Faktisk påstår enkelte kvinner at nå må gutter ta seg sammen og løse sine egne problemer, akkurat slik kvinnene gjorde de de kjempet for likestilling. Nå er jeg faktisk så gammel at jeg deltok i kvinnenes likestillingskamp på 1970 tallet sammen med de mest radikale rødstrømpene i 8. mars tog og overalt ellers, og jeg kan love de unge kvinnene av i dag, at kvinnene på 1970-tallet absolutt ikke sto alene.

I min vennekrets var stort sett alle gutter støttespillere for kvinnenes kamp, og det var også alle de sosialistiske partiene, inkludert Norges største parti, AP, de fleste avisene og journalistene. At norske kvinner sto alene for å kjempe gjennom sine rettigheter er en gedigen misforståelse og skremmende historieløshet.

Sannheten er at jenter og kvinner har blitt løftet frem på så å si alle områder i vårt moderne samfunn, og i dag ser vi virkelig fruktene av det nærmest hele samfunnet har kjempet frem. Jenter og kvinner kommer best ut i samfunnet på nesten alle områder. Og takket være omfattende kvotering, har de gjort sitt inntok i styrerommene, som industriledere og i alle organisasjoner som har makt i samfunnet, som f eks både NAF og LO. Dessuten er kvinnene i stort flertall som ledere i våre politiske partier og som redaktører og politiske kommentarer i våre medier. Lederen i Norges bank er kvinne, og det samme er NRKs leder.

Hvor er det egentlig at kvinnene ikke dominerer? Jo, innenfor alle farlige yrker, der dødeligheten er svært stor. Kvinner ønsker åpenbart ikke å jobbe i fysisk slitsomme yrker

utendørs i uvær og streng kulde, som f eks bygningsarbeidere, asfaltleggere, grøftegravere og den slags. Hvorfor krever ikke kvinner å bli likestilt også i disse yrkene? Nei, se det er visst ikke et tegn på likestilling. Slike fysisk strabasiøse og helseskadelige yrker kan åpenbart mennene få ha for seg selv. Det som har skjedd i samfunnet vårt, er at kvinnene har gjort sitt inntog på alle de områdene kvinner finner attraktive, mens de viser omtrent null interesse for de helseskadelige yrkene yrker helt uten makt og innflytelse. Og så påstår de at de er grovt undertrykte av det patriarkalske mannssamfunnet. Sannheten er stikk motsatt. Svært mange, nesten de fleste maktfulle posisjonene i samfunnet er besatt av kvinner, eller har hatt kvinner som ledere.

Jeg må også nevne mitt eget fagområde, skoleverket, der jentene gjennom de siste tiårene har fremstått som de store vinnerne, og guttene faller fra. Norske barnehager og skolene på de lavere trinnene er stort sett befolket av kvinnelige lærer, og både de og skolepolitikerne har omdannet norsk skole til en feminin institusjon, der all undervisning og alle regler er tilpasset skoleflinke og tålmodige jenter, mens gutter som er langt mer fysiske og trenger langt større variasjon i hverdagen faller gjennom. Ikke rart at jentene lykkes best i vårt utdanningssamfunn.

Når unge jenter påstår at guttene må ta seg sammen og det er deres egen skyld at de ikke lykkes på samme måte som jenter, så vitner det om en skremmende mangel på innsikt i ulikhetene mellom kjønnene. Mange unge kvinner innbiller seg at det er de selv som har kjempet gjennom likestillingen helt uten støtte fra samfunnet ellers, og særdeles ikke fra menn, mens sannheten er at norske jenter og kvinner blir båret frem på sølvfat av samfunnsendringer som har begunstiget dem og gitt dem rettigheter og ført til deres inntog i stort sett alle maktfulle stillinger i samfunnet.

Les også: Her får arbeiderne 790.000 kroner rett i lomma hver gang de får et barn

Når det nå viser seg at det først og fremst er guttene som ikke klarer å tilpasse seg det feminine samfunnet, burde vi kanskje forvente støtte og forståelse fra de unge kvinnene. Det gjør de jo også, fra enkelte, men et skremmende antall påstår ganske hovmodig at guttene får ta seg sammen og finne ut av dette på egen hånd. Jeg synes det er utrolig frekt av unge kvinner som ikke selv fatter hvor mye de har å takke samfunnets kvinner og menn for at de blir favorisert på stort sett alle områder i samfunnet.

Bare ikke innen tunge, utendørs, helsaskadelige yrker med høy dødelighet da. Men det har ytterst få unge jenter eller kvinner noensinne vist noen interesse for spør du meg.

Og så kan jo de guttene som har tatt til seg tidens feminine verdensbilde og verdier briske seg med sin støtte til kvinnene og sin forakt for gutter som faller utenfor og ikke lykkes så godt, men lever i ensomhet og depresjon og er utsatt for å ende med selvmord. Heldigvis er det også enkelte eldre kvinner som forstår at det ikke er noe godt tegn for samfunnet at gutter klarer seg så dårlig på mange områder.

mest lest