Stanser byggingen av Norges første batterieventyr

Avatar photo
Publisert 29. mai 2023 | 14:26

Staten stilte med 4 milliarder kroner for å få prosjektet i gang. Nå stopper byggingen i vente på mer penger fra det offentlige.

I Mo i Rana jobbes det på et gigantisk industribygg til en verdi av 17 milliarder kroner. Dette skal bli kraftsenteret for det norske batterieventyret. Etter planen skal bygget stå ferdig i 2024/25.

Giga Arctic, som prosjektet heter, har blitt møtt med stor begeistring, både lokalt og nasjonalt.

Men nå stopper Freyr byggingen av industribygget, etter at staten har stilt med 4 milliarder kroner i lån og lånegaranti for å få prosjektet i gang.

Årsaken for dette er at de venter på mer penger fra norske politikere.

Driftsdirektør Jan Arve Haugan i Freyr forteller til NRK at de holder tilbake videre bestilling av prefabrikert stål og betong i påvente av en avklaring om videre framdrift.

Joe Biden gir bedre subsidier

Freyr bygger ikke bare batterifabrikk i Nordland. De har også en identisk fabrikk under bygging i USA: Giga America.

Da president Joe Biden i 2022 annonserte støtteordningen «Inflation Reduction Act», begynte Freyr å dreie oppmerksomheten vestover.

– I USA stiller politikerne nå opp med veldig solide støtter til fornybarindustrien. Dette endrer rammebetingelsene for et selskap som Freyr, og det må vi ta hensyn til, forteller Haugan til NRK.

Fredag kom en fersk rapport fra Menon Economics på oppdrag fra NHO som spår vekst i batteriindustrien i USA, sammenlignet med Europa og Norge.

Ser man på rene subsidier, uten å ta med lånegarantier, er støttenivået i USA 200 ganger bedre enn i Norge.

Jan Christian Vestre (Ap) sier til NRK at han har forståelse for at selskapet nå orienterer seg om hva som skjer i USA og i Europa.

Vestre forteller til NRK at regjeringen jobber med å se på hvordan de kan oppgradere deres virkemidler, og at han håper på en ytterligere avklaring frem mot sommeren.

Videre sier Vestre at han håper Freyr ikke stopper prosjektet i Nordland.

– Det er et fantastisk prosjekt som skal skape store verdier, eksportinntekter og masse arbeidsplasser.

Vestre legger til at Norge ikke har som mål å skulle utkonkurrere USA på subsidier.

– Vi har aldri konkurrert i Norge på å være billigst eller mest subsidiert. Vi har konkurrert på kompetanse, norsk arbeidskraft, ren og rimelig energi og verdensmestere på høy produktivitet, sier Vestre til NRK.

Videre sier han at regjeringen ikke kommer til å etterligne amerikanernes subsidiekappløp, men at de vil bidra med statlig risikoavlastning.

– Vi må tenke langsiktig

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland, mener det er viktig å tenke på hva vi skal leve av i generasjoner framover.

– Kan meldingen fra Freyr tolkes som press for å få mer penger fra staten? spør NRKs journalist.

– Nå har amerikanerene omsider kommet på banen og sagt at nå skal vi også bli grønn industri, og de har gjort det superlønnsomt. Dette er jo midlertidige investeringstilskudd for å få etablert denne industrien, som selvfølgelig skal ha stå på egne bein i fremtiden, svarer Bjarmann-Simonsen.

Han mener det er viktig at alle er med å betale når vi skal ha noe annet å leve av enn olje og gass på sikt.

Les også: Tesla Model Y er nå verdens mest solgte bil

Bjarmann-Simonsen er uttrykker ikke bekymring for at norske skattepenger brukes på å subsidiere en bedrift med betydelig eierskap i USA:

– Du har jo sånn at det er også norske eiere med her, men det viktigste er jo at hvis vi ønsker disse arbeidsplassene, disse skatteinntektene i framtiden, så er dette en næring som kommer til å bli kjempelønnsom etter hvert.

Han mener og at der er andre faktorer enn støtteordninger fra det offentlige man må se på når man sammenligner USA og Norge. Han mener Norge er attraktivt på grunn av en sterk industrikultur, gode velferdsordninger, jobbtrygghet og en politisk stabilitet.

– Så må vi på toppen av det være med noe på veien for å gjøre det litt mer lønnsomt, sånn at vi tiltrekker oss investeringene hit, og at det ikke bare forsvinner over dammen, sier Bjarmann-Simonsen.

mest lest