Når demningen brister, slipper sannheten (om Covid) fri 

Avatar photo
Erik Holien
Idéhistoriker, sakprosaforfatter og musiker/artist
Publisert 30. april 2023 | 11:21

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Mistanken om at Covid-19 var et designervirus som spredte seg globalt etter en lekkasje i et kinesisk laboratorium, har vært stigmatisert som konspirasjonsteori i over tre år. Men nå er foliehatten av og pekefingeren snudd. Det var de som undertrykte lab leak-hypotesen som var de egentlige konspiratørene. 

Det offisielle narrativet at virusutbruddet ble overført fra en naturlig kilde, på et matmarked eller gjennom feltforskning på dyr, er det så langt ingen research som har maktet å dokumentere. I stedet for å legge fram bevis eller indisier som kunne ha styrket natur-hypotesen, har man fra Beijing til Washington bedrevet en iherdig avledningspolitikk i et forsøk på å tildekke de mest opplagte sporene. 

Den eneste forklaring som gjenstår, og som har logisk tyngdekraft i dag, er at pandemien oppsto i Wuhan Institute of Virology, som blant annet drev med biokjemiske research for det kinesiske regimets militærvesen. De første som ble smittet (allerede høsten 2019) jobbet ved laboratoriet, og symptomene var identiske med de man senere kunne avdekke i resten av verden. 

Vitner til århundrets cover up 

Etter at republikanerne i USA tok over flertallet i «Huset» har det blitt mer fart i bruken av granskende komitehøringer – som ikke lenger bare handler om å «ta» den tidligere presidenten. Den 18. april var det duket for andre runde om opprinnelsen til Covid-19. Et av hovedvitnene var John Ratcliffe. Ratcliffe var direktør for nasjonal etterretning da viruset traff USA våren 2020. Et annet hovedvitne var David Feith, daværende statssekretær i State Department med ansvar for Øst-Asia og Stillehavsområdet. Vitnemålene var edsvorne. 

Ratcliffe bekreftet at myndighetene har hatt nok informasjon til å konkludere med at en forskningsrelatert ulykke ved et koronalaboratorium utløste pandemien, og at denne kunnskapen var der fra starten. «Min kompetente vurdering som en person med like mye tilgang til etterretning som noen annen i det første året av pandemien, er at en laboratorielekkasje er den eneste forklaringen som er troverdig forankret i etterretning, vitenskap og sunn fornuft,» sa Ratcliffe, som jobbet under president Trump fra mai 2020 til januar 2021. 

Bioforsvar 

Grunnen til dette var bio-forsvar, forklarte David Feith. Det ble forsket på koronavirus for å øke den amerikanske forsvarsevnen mot eventuelle biologiske våpen, og følgelig var en del av programmet også å utvikle medisiner og vaksiner. Men det ble hele tiden advart mot hvor farlig denne virus-manipuleringen var. Da pandemien brøt ut så å si på dørstokken til laben, ble denne selvsagte opphavsmuligheten ikke varslet av vitenskapsmenn og etterretningsansatte som satt på denne kunnskapen. Og i og med at CCP (Det kinesiske kommunistparti) ikke varslet verdenssamfunnet umiddelbart, vektes dette ansvaret for de som visste mest, enda tyngre. Slik mistet vestlige myndigheter verdifull kunnskap og tid, noe som har vært til ugjenopprettelig skade.  

Så ble Ratcliffe spurt om hvorledes det kunne ha gått dersom Kina hadde samarbeidet og ikke undertrykt informasjon via WHO. Ville pandemien kunne vært stoppet fra å spre seg over hele verden? «Ja,» svarte Ratcliffe. Tidlig varsling kunne ha begrenset, minimalisert eller helt stoppet utbruddet og slik reddet mange millioner menneskeliv. Globalt regner man med at 6.9 millioner mennesker døde, hvorav én million amerikanere. 

Hvorfor ble vi løyet for? 

Leder av Justiskomiteen, Jim Jordan, ville mot slutten av høringen vite hvorfor det amerikanske folk ble løyet for, til tross for at amerikanske myndigheter og helsetopper visste bedre, og til tross for at Covid-19 ikke kunne understøttes av uavhengig virologisk og evolusjonistisk vitenskap.  

President Trump hadde gitt uttrykk for dette synspunktet i mai 2020, og dermed støttet spekulasjonene om et viruseksperiment som gikk fryktelig galt. Som sedvanlig sleivet han uredd i vei over et svært komplekst og potensielt katastrofalt tema, uten faglig tyngde og uten verbal presisjon. Dette provoserte mange, også i hans egne rekker.  

Men han må altså ha vært korrekt briefet, eller stolt på sin berettigede intuisjon. I juni fikk vi imidlertid en mer forståelig redegjørelse for lab leak-hypotesen. Professor i evolusjonsbiologi Bret Weinstein, sa i et langintervju med Joe Logan i juni 2020, at virusets atferd virket mistenkelig fabrikkert. Her forklarer han hvorfor (fra ca 01:54:40) 

Byråkratene i den amerikanske administrasjonen var på sin side sterkt imot å gå ut med informasjon som kunne påvirke Kinas forhold til USAs negativt, og Trumps begrepsbruk om «Kina-viruset» og «Kong-Flue» ol, avstedkom bekymring for fordommer mot asiater og dermed enda mer frustrasjon mot presidenten. Etterretningsmiljøene ble mer og mer tilbakeholdne med info som kunne gi ammunisjon til hauke-politikk i Washington, sa Ratcliffe. Det var en utfordring at etterforskere var politisk motivert og dermed hadde interessekonflikter i det som burde ha vært en ærlig og nøytral research. 

FBI innrømmer, men ikke Joe Biden og CIA 

Dermed ble viktig kunnskap ikke bare forsinket, men direkte sabotert. En av de ansvarlige for dette skjebnespillet kom nylig ut av mørkeskapet. Den 1. mars postet FBI-sjef Christopher Wray på Twitter at: «Covid-19 most likely originated in a Chinese government-controlled lab».  

Erkjennelsen kom etter at Energidepartementet, som representerer de amerikanske nasjonale vitenskapelige laboratoriene, i slutten av februar publiserte en nedgradert etterretningsrapport som konkluderte med det samme, at koronapandemien mest sannsynlig stammer fra en laboratorielekkasje

Biden-administrasjonen og CIA har så langt ikke latt seg inspirere av den groende skrifteviljen. Her tviholder man fremdeles på forestillingen om at det ikke er konsensus i saken. «Ingen har mer kunnskap om dette enn CIA,» sa Ratcliffe, «det er ikke det at CIA ikke kan bekrefte, men at de ikke vil». Det hvite hus og utenriksetterretningen kommer trolig aldri til å erklære noe offisielt, men satser nok heller i god amerikansk tradisjon på en stille og uthalende bisettelse på samme historiekirkegård hvor JFK-saken og andre statshemmeligheter ligger begravet.  

Kinas rolle i Ukraina-krigen, i antidollar-krigen og i BRICS-samarbeidet [https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS], og ikke minst i trusselen mot Taiwan, er utfordrende nok som det er. En lab leak-konklusjon på toppen av det hele, vil bare skape enda større geopolitiske implikasjoner for et presset USA, noe vi får tolke som innrømmelse i seg selv.  

Eksperiment i Hiroshima-klasse 

Det mest eksplosive vitnemålet var det David Feith som leverte. Hans sa at det nye viruset ble skapt med hensikt av kinesiske og amerikanske forskere. «Covid-19 oppsto ikke som en mirakuløs infeksjon. Det var ikke en spontan generering. Det kom fra et sted.» Covid-19 representerer med andre ord ikke et plutselig brudd med evolusjonens naturlige og forutbestemte utviklingsprosesser. «Men dersom det oppstod i en lab som gjennomførte gain of function-viruseksperimenter [altså en spleising av ulike virus for å booste smitteaggressivitet og dødelighet], med teknologi nylig utviklet, så snakker vi slektskap til et Hiroshima-event, som åpenbarer en ny og moderne hi-tec-risiko for hele sivilisasjonen.» 

Det er dette skandalenivået man må ta innover seg for å forstå hvorfor amerikanske politikere byråkrater, vitenskapsmenn og helsetopper – som den omstridte Dr. Anthony Fauci, som har tjenestegjort som øverste medisinsk rådgiver for syv amerikanske presidenter fra 1984 til 2022 – kollaborerte for å dekke over at viruset mest sannsynlig var kunstig designet. Og ikke minst fordi koronalaboratoriet i Wuhan mottok millioner av dollar i støtte fra Dr. Fauci kanalisert gjennom fond tilknyttet amerikanske forskningsinstitusjoner. Dersom denne sannheten kom ut, ville det bety personlig og profesjonelt havari for svært mange mennesker med mye makt. Derfor var/er det i disse menneskenes interesse at Covids opprinnelse ikke skulle/skal etterforskes.  

Lyst til å høre mer fra Erik Holien? Her er hans mini Covid-rockopera i tre akter:  

«Stå her» (om propaganda og samfunnspsykose) 

«Covid up» (en sykdomsskildring) 

«Ondskapens banalitet» (om adlydelse og medvirkning) 

https://open.spotify.com/album/59K4vwx6RbbYh7DCK3tmIm?si=S-Kcbq9EQuCDJlv6osTojA

mest lest