Dyrt og dårlig: – Kan koste 250 milliarder

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 30. juli 2023 | 15:32

Skal vi tro regjeringen, er det flytende havvind som blir Norges fremtidige industrieventyr. Det er til tross for at vindkraft i dag ikke er tilstrekkelig teknologisk utviklet for effektiv strømproduksjon.

Utsira-prosjektet planlegges delt opp i tre vindparker, hver med en kapasitet på 500 MW. Disse skal finansieres med skattebetalte subsidier. Og det vil bli dyrt.

Europower har beregnet at hvert av disse prosjektene vil kreve over 83 milliarder kroner i investeringer. Staten vil gi subsidier til to av disse tre områdene, der det er usikkert hvorvidt det tredje skal bygges.

Det er ennå ukjent hvor høye utgifter prosjektet konkret kan havne på. Subsidieringen av havvindutbyggingen innebærer at staten vil garantere for en fastsatt strømpris. Dersom den faktiske strømprisen er lavere, vil staten måtte betale mer i subsidier.

I følge tall fra DNV, som bransjenettstedet Europower har fått tilgang til, vil det mest realistiske anslaget på kostnad for utbygging av vindkraftanleggene være en strømpris på 1,50 kroner pluss moms per kWh gjennom hele levetiden til anlegget, mens det i verste fall kan stige en pris på hele 2,11 kroner.

Les også: Mener kjernekraft passer dårlig inn i kraftsystemet: – Vi kan bruke vannkraft når det ikke blåser

Europower anslår at med en strømpris på 70 øre, vil så mye som halvparten av kostnadene bli dekt av subsidier. Det innebærer 3 milliarder kroner årlig i prosjektets levetid, for 4,4 TWh strømproduksjon i året.

Dermed må man belage seg på en samlet kostnad på 250 milliarder.

«Regjeringen har utlyst tre områder på Utsira Nord. Dersom alle tre områdene blir utbygd, totalt 1500 MW, vil totalkostnadene være rundt 250 milliarder kroner», opplyser Europower.

mest lest