Nå kan 10-åringer velge om de er «gutt», «jente» eller «annet» i elevundersøkelsen

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 30. november 2023 | 09:47

Hvert år deltar flere hundre tusen elever i den nasjonale Elevundersøkelsen, administrert av Utdanningsdirektoratet (Udir).

Dette spørreskjemaet omhandler skolemiljøet og er utformet for studenter fra femte trinn og eldre. Det er obligatorisk for studenter i syvende trinn, tiende trinn og det første året på videregående skole.

En ny tilleggsmulighet dette året er at elevene har muligheten til å velge kategorien «annet» når det gjelder spørsmål om kjønn.

Eleveundersøkelsen. Skjermbilde Udir

Ifølge Utdanningsdirektoratet har både lærere, foreldre og elever etterspurt et alternativ til gutt og jente, skriver NRK.

– De siste årene har det kommet mellom 30 og 50 henvendelser årlig. Vi har derfor valgt å ta med en «annet»-kategori for å ta hensyn til elevene som ikke føler seg som jente eller gutt, sier avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning, Irene Hilleren.

Endringen har skapt debatt blant lærere.

– Jeg stiller meg undrende til at vi som skole på denne måten formidler til barna at de kan være enten gutter, jenter eller noe annet, sier lærer Ole Christian Vedvik til NRK.

Han understreker at også mennesker med kjønnsinkongriens skal ivaretas. Men han mener at ved å gi elevene et tredje svaralternativ, forholder ikke skolen seg til vitenskap.

– Jeg er fullt klar over at noen mennesker omtaler seg som ikke-binære, men det beskriver kun en persons indre opplevelse. Det er viktig at skolens formidling ikke er basert på et kunnskapsgrunnlag som stammer fra enkeltmenneskers subjektive opplevelser, sier han.

Andre lærere er derimot fornøyd med endringer.

– Jeg møter flere elever hvert år som ikke trives med å måtte svare «gutt» eller «jente». Ser ikke noe problem i å gi dem en boks de er komfortable med å krysse av i, skriver lærer Morten Østerud Larsen i en Facebook-gruppe for lærere.

mest lest