En hyklersk og korrupt suppe: Vi kan ikke akseptere det

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 1. juni 2023 | 15:59

Dette er en kommentar.

Facebook er en viktig kanal for formidling av synspunkter og diskusjon. Mobilisering på Facebook bidrar til politisk maktforskyving og er slik sett blitt en del av den demokratiske infrastrukturen. Derfor er det også helt uakseptabelt og skandaløst at kanalen vilkårlig peker ut visse personer som «farlige» og som det ikke er akseptabelt å formidle utsagn fra og synspunkter om.

Og som vi skal vise: Facebook har et tett samarbeid med Faktisk.no, som igjen er finansiert av de store norske mediehusene som NRK, TV2, VG, Dagbladet, Amedia, Polaris og mange flere.

Ja, også Facebook-eier Meta finansierer Faktisk.no

Vi kan vanskelig tolke Facebooks sletting av posten der iNyheter formidlet vår egen journalistiske artikkel om den nye dokumentaren til Tommy Robinson på annen måte enn at de mener enhver omtale av Robinson – som ikke er en partisk fordømmelse av mannen – er uakseptabelt. Og ikke bare slettet de posten. De har ilagt begrensninger på FB-kontoen og truer med å stenge den helt ned på grunn av «brudd på retningslinjene».

Men hva er det egentlig vi har brutt med? Teksten vi brukte til å presentere artikkelen som vi linket inn var som følger:

«Mediene og britisk rettsvesen har fremstilt Tommy Robinson som en løgner – men hvem er løgnerne i denne fortellingen egentlig?»

Det er stilt som et spørsmål, noe vi ofte gjør på Facebok. Det er for å skape engasjement og starte en debatt som leserne tar videre. Spørsmålet må slik sett besvares av leserne i kommentarfeltet. Eller simpelthen bare pirre nysgjerrigheten deres.

Facebook gir ingen begrunnelse for avgjørelsen om å straffe iNyheter, og vi tviler på om klagene fører frem. Vi har heller ikke fått beskjed om hvor mye de begrenser «distribusjonen» av våre poster, det vil si hvor mye de bremses og hindres fra å komme i folks nyhetsfeeder – eller hvor lenge sanksjonen mot oss varer. Trusselen om å stenge hele kontoen er heller ikke spesifikk. Det er en uspesifisert trussel og vi får ingen info om hva som skal til før de stenger hele kontoen. De vet det kanskje ikke selv.

Les også: iNyheter er ilagt straff av Facebook for å skrive om Tommy Robinson

Det er notorisk vanskelig – for ikke å si umulig – å komme i kontakt med noen på Facebook til å svare på spørsmål. Facebook oppgir ingen pressekontakter, og hvis man ikke tilfeldigvis har møtt på noen som jobber der, har man intet telefonnummer eller epostadresse å kontakte dem på. Og nå er også Norges-kontoret til Facebook nedlagt.

Vi vet altså ikke hva Facebook mener vi har brutt, men vi må anta at det dreier seg om Tommy Robinson. Men hva slags straff er det Tommy Robinson har fått av Facebook?

Per-Willy Amundsen vs. Facebook

Vi må trolig spole fire år tilbake for å finne en indikasjon.

I 2019 fikk tidligere justisminister Per-Willy Amundsen slettet et innlegg på Facebook der han tok til orde for at Tommy Robinson burde få asyl i Norge.

Det var etter at Robinson var dømt til 9 måneders fengsel for fordi han filmet live de tiltalte i den såkalte grooming-saken i Huddersfield, England. Der ble over 20 menn med i hovedsak muslimsk bakgrunn dømt til totalt 220 års fengsel for voldtekter, seksuelle overgrep og trafficking av jenter i alderen 11 til 17 år.

At Amundsen kom med en slik støtteerklæring til Robinson, ble ikke akseptert av Facebook. Men fordi det var en stortingspolitiker og tidligere justisminister, tok de seg litt ekstra tid enn å bare slette innlegget og straffe FB-kontoen til Amundsen tvert.

Amundsen ble faktisk oppringt av Facebook og bedt om å slette det. Facebook tok også kontakt med statsministerens kontor og FrPs administrasjon for å legge press på Amundsen.

Han nektet: «Min beskjed var tydelig: jeg nekter å slette statusen under henvisning til ytringsfriheten,» erklærte Amundsen.

Etter fire dager slettet Facebook innlegget.

Amundsen skrev om det selv på Facebook.

Artikkelen fortsetter.

Amundsen mente Facebooks handling var «dypt problematisk» og et «eksempel på hvordan ytringsfriheten trues.»

– Facebook er på mange måter en monopolist. Dersom de ikke selv klarer å forholde seg til ytringsfriheten, bør Stortinget vurdere om det kan være fornuftig å bruke lovgivning for å beskytte lovlige ytringer på Facebook, skrev han.

Men ingenting har skjedd i så måte fra norske politikere på disse fire årene. Og Facebook holder fortsatt på på samme måte.

Den gang i 2019 fantes det et Norges-kontor i Facebook. Dagbladet klarte å få tak i Janne Elvelid, som den gang var Public Policy Manager for Facebook i Norge. (Det hører med til historien at undertegnede også hadde nummeret til Elvelid, fordi jeg møtte ham på en konferanse der satt i samme panel. Ellers ville det vært umulig. Nå jobber Elevlid et annet sted og kontakt med Facebook er umulig å oppdrive.)

Elvelid uttalte den gang til til Dagbladet at Facebook «aldri kommenterer enkeltsaker».

– Og dét er av hensyn til de berørte partene. Vi ønsker ikke at de skal få noe uønsket oppmerksomhet i slike saker, påsto han.

Elvelid kunne imidlertid «på generelt grunnlag likevel bekrefte at Facebook ikke tillater støtteerklæringer til personer som Tommy Robinson, fordi Facebook mener han er farlig,» skrev Dagbladet.

– Det er ikke er lov å gi Facebook-støtte til personer eller organisasjoner som Facebook har utpekt som farlige. Slike innlegg vil bli slettet, la han til.

– Og Tommy Robinson er farlig ifølge Facebook?

– Ja.

– Hvordan kan Facebook bare slå det fast?

– Det er ingen enkel beslutning. Vi går svært grundig til verks før vi fatter et såpass drastisk virkemiddel som å si at noen er farlige og utestenge dem fra Facebook. Det handler om å sikre trygghet for alle som bruker Facebook, sa Elvelid.

Hyklersk og vilkårlig

Hvorvidt Tommy Robinson er «farlig» kan sikkert diskuteres. For dømte voldtekstmenn som har misbrukt britiske jenter, er han sikkert en trussel. De ønsker ikke å få sine forbrytelser kjent. Men at Robinson skulle være farligere enn ayatollah Ali Khamenei, Xi Jinping, Vladimir Putin, diverse IS-terrorister eller de utallige andre forbryterne som folk støtter på Facebook daglig, faller på sin egen urimelighet.

Robinson er plukket ut fordi han er en motstemme i den vestlige «kulturkrigen» og i den politiske konflikten som handler om hvorvidt man skal feie problemer med innvandring og islam under teppet eller ikke. Det er også det dokumentaren hans dreier seg om. Robinson ble saktsøkt for å ha sagt noe (som trolig var sant) om en syrisk 15-årings bøllete oppførsel som mediene (med rettens støtte) fremstilte som et offer.

Les også: Tommy Robinson ute med ny dokumentar: Truet til taushet

Det er to steg i det Facebook har gjort i tilfellet Robinson som gjør det så alvorlig. Som steg 1 har de fjerne hans konto på Facebook, noe som gjør det umulig for ham å formidle sine oppfatninger direkte. Men det er noe Facebook har gjort mot ganske mange etterhvert. Også Donald Trump fikk en slik straff.

Men i tilfellet Robinson har Facebook virkelig tatt det et stalinistisk og orwelliansk steg videre. De har gjort det forbudt for andre å viderformidle synpunktene hans også. For slik ser det ut som Facebook faktisk praktiserer det. Bare det å formidle det Robinson uttrykker og hans «sak» er å anse som en støtteerklæring. Og dermed tar Facebook seg retten til å fjerne slike poster og ilegge de som har lagt dem ut sanksjoner, og i ytterste fall utestenge dem slik man utestengte Robinson.

Men dette er altså så på ville veier i forhold til våre vestlige prinsipper og prinsippene i en rettstat som det kan forbli. En dømt person vil i praksis bli en utstøtt for evig tid. Og ingen motforestillinger om uskyld eller nyanser kan noensinne bringes frem.

Siden folk jo er avhengige av Facebook, virker dette meget effektivt til å få en person som Tommy Robinson til å miste støttespillere og talsmenn. Alle kan risikere å få straff ved å bli assosiert på den minste måte med ham. Det var slik folk ble skydd i de kommunistiske diktaturene. Det beste er å unngå å få myndighetenes søkelys på seg.

Vi kan ta som eksempel et nylig justismord her i landet. Hvordan hadde det blitt hvis man ble straffet for å tale Viggo Kristiansens sak frem til han ble frifunnet? Uten de som hevdet at han var uskyldig nettopp hadde gjort det, ville han aldri blit frifunnet og fått oppreisning i kampen mot norsk politi, rettsvesen, Gjenopptakelseskommisjonen og store deler av media.

Og hvorfor straffet ikke Facebook de som lagde støttegrupper for Viggo Kristiansen? Hvorfor har de akkurat plukket ut Tommy Robinson og gjort det til en forbrytelse å støtte eller endog bare skrive om ham?

«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv,» skrev Arnulf Øverland i 1937. Vi bør minne oss selv på det idag.

Jeg hadde nesten glemt saken om Tommy Robinson fra 2019. Vi har ikke hørt så mye om ham, man har lykkes i å bringe ham til taushet. Derfor slo det meg heller ikke at Facebook fortsatt hadde på plass disse drakoniske straffereaksjonene mot denne «borgerjournalisten» fra England og alle som gjør den «forbrytelsen» å skrive om ham.

Men jeg er glad vi skrev om ham, og jeg er glad vi delte innlegget på Facebook. For iNyheter er tross alt en medieaktør som har andre kanaler, en nettside, å nå ut gjennom. Vi kan dermed både fortelle en nyansert fremstilling av Tommy Robinson, og vi kan formidle hvilken klamp om foten på ytringsfriheten Facebook i noen vilkårlige tilfeller er og hvordan dette bidrar til en fryktkultur i hele befolkning.

Det er ikke rart undersøkelsen viser at nesten 40 prosent av befolkningen er redde for å si det de mener.

De andre store mediene skrive naturligvis ikke om verken Tommy Robinson eller mer om Facebooks sensur. Tvert imot har de store norske mediene (pluss Fritt Ord) gått samme om å finansiere Faktisk.no. Og Faktisk.no har et toveis samarbeid med Facebook som blant annet går ut på at Facebook ilegger sanksjoner på de kontoene eid av kanaler som Faktisk.no mener farer med «fake news». Og Facebook (Meta) er også med å finansiere Faktisk.no.

Det hele er en fordømt hyklersk og korrupt suppe.

Forvent derfor ikke at Faktisk.no eller andre norske medier for alvor begynner å stille spørsmål ved Facebooks liste over «farlige personer» og hvem som er og ikke er på den listen.

Den jobben må heller falle på uavhengige medier som iNyheter. Hvis du setter pris på den motvekten vi er, tegn abonnement eller støtt oss på andre måter Vipps 763291 bank 1506.80.92768.

Vi trenger – og verdsetter – alle bidrag.

iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest