Kjernekraft, Klimaskepsis, Biologiske våpen, Økofilosofi og Arne Næss

Avatar photo
Publisert 1. oktober 2023 | 20:05

I denne episoden av podcasten Lurås snakker vi med Jørn Siljeholm. Han har doktorgrad i kjemi og risikoanalyse. Han har jobbet for Exxon, men også vært generalsekretær i Naturvernforbundet og vært involvert med miljøspørsmål i flere tiår.

Siljeholm har i tillegg vært våpeninspektør i Irak, drevet med antikorrupsjonsarbeid, vært på NUPI, rådgiver for næringslivet og jobbet med amerikanske myndigheter når det gjelder kontroll med kjemiske og biologiske våpen.

Nå tar Siljeholm til orde for at Norge må satse på kjernekraft som en del av løsningen mot å redusere bruken av fossilt brennstoff og gå mot et nullutslippssamfunn. Han mener vindkraft er en dårlig løsning med en rekke uheldige miljømessige konsekvenser som raserer natur. Ikke heller har man tatt hensyn til hav som kreves av metaller og mineraler i fornybarsektoren.

Siljeholm tror det er menneskeskapte klimaendringer, men er skeptisk til tiltakene. Kjernkraft må inn som del av løsningen, det samme må tilpasning og styrking av infrastrukturen.

Ikke glem å lik og følg iNyheter på YouTube. Podcasten er også tilgjengelig på Spotify.

mest lest