Andøya blir dronebase

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 3. april 2024 | 13:19

Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya i 2016. Det medførte store protester og politisk strid. Nå annonserer regjeringen en ny militær satsning der den gamle flybasen blir sentral.

Allered for to år siden besluttet regjeringen at Andøya skulle få en fremtid som permanent militær mottaksbase for allierte styrker. Nå kommer drone- og romfartssatsning i tillegg.

Regjeringen har store ambisjoner for Andøya, og foreslår å omgjøre vedtaket om nedleggelse av Andøya slik at det fortsatt blir daglig militær tilstedeværelse på flystasjonen, heter det i en pressemelding.

Andøya skal utvikles til base for langtrekkende droner, og blir sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet. 

– Langtrekkende droner blir en helt ny kapasitet i Forsvaret og vil øke vår evne til kontinuerlig situasjonsforståelse og overvåkning i våre nærområder. God situasjonsforståelse er viktig for å ivareta nasjonal kontroll og handlefrihet. Andøya vil være en helt sentral base for denne utviklingen i Forsvaret framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Dronene skal opereres i et flernasjonalt samarbeid som involverer både trening, drift og utvikling. De tidligere lokalene til de maritime patruljeflyene kan brukes til etableringen av droner på Andøya.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord. Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier Gram.

Videre etableres en felles øvings- og utviklingsavdeling og permanent vakthold og sikring for basens funksjon som base for allierte fly i fredstid, i krise og krig. Flystasjonsområdet utvikles for å understøtte denne aktiviteten og Forsvarets egen innovasjons- og utviklingsvirksomhet.

mest lest