Ville legge ned Klimaetaten: Nå har de snudd til ansettelser

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 6. april 2024 | 16:58

I 2016 ble det opprett en egen klimaetat i Oslo av den gang MDG-byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, og resten av det rød-grønne byrådet til Raymond Johansen (Ap).

– Oslo kommune skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, og bli en by som tåler klimaendringene bedre. For å klare det, må både byens befolkning og næringsliv gjennom en omstilling, heter det på klimaoslo.no.

− De ambisiøse klimamålene krever langsiktig og koordinert innsats på tvers av sektorer. Byrådet vil derfor etablere en egen klimaetat med ansvar for kommunens klima- og miljøarbeid. Klimaetaten skal være et sektorovergripende kompetansesenter og en pådriver for gjennomføring av klimapolitikken, sa Lan Maries forgjenger, den gang byråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V) i en uttalelse i 2015.

Driver klimaopplæring

På sine nettsider har klimaetaten fokus på saker som blant annet om klimanyheter for næringslivet, tips til befolkningen om hvordan leve en mer klimavennlig hverdag, om hvilke miljøsubsidier skattepengene går til og om hvordan man søker Klimatilskudd.

Videre ser det ut som at etaten retter opp kjente klimamyter, men deres nettsider klimamyter.no er imidlertid for tiden ute av stand.

Det er nok uansett ikke så farlig, for man får den opplæringen man trenger gjennom Klimaskolen, der barneskoleelever fra førsteklasse til og med videregående får «undervisning om de humanitære konsekvensene av klimaendringer» med pakken som «er ment for å hjelpe elever å forstå den sosiale delen av bærekraftig utvikling, og inkluderer personlige historier om mennesker som er berørt av klimarelaterte katastrofer».

Eventuelt kan man heller bestille klimapiloter til skoleklassen, eller man kan ta med klassen til Klimahuset.

Omfattende bruk av PR-tjenester

For å oppnå klimaetatens mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, må imidlertid Oslo-befolkningen være med på laget. Skiftet skal få den godkjenningen den trenger fra velgerne ved å kjøpe kostbare PR-kampanjer med en tilsynelatende hensikt å få befolkningen til å godkjenne implementering av omstillingen.

I 2019 kom det nemlig frem at SV-topp Heidi Sørensen hadde brukt 30 millioner kroner på PR-konsulenter i en avtale hvor en partikollega og personlig venn var sentral.

Blant disse 30 millionene kjøpte etaten også klimaskryt fra fire influensere til omtrent én million kroner. Skryten kom i form av YouTube-filmer og Instagram-innlegg, der det gikk i alt fra generell opplysning om «klimatrusselen» til mer utradisjonelle virkemidler, som en video om det å spise insekter for å «teste fremtidens mat».

– Et viktig mandat for gjennomføringen av miljøhovedstadsåret er å få befolkning, næringsliv og organisasjoner til å bidra litt ekstra i den grønne omstillingen av Oslo, forklarte kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo den gang i en e-post til Nettavisen.

Les også: Liten nedgang i klimautslippene i fjor

Ønsket å legge ned etaten – har snudd

I slutten av 2017, før lokalvalget i 2019, la Høyre opp til å legge ned Klimaetaten. Det stod svart på hvitt i deres alternative budsjett for 2018.

Blant fokusområdene var det å «kutte rødgrønne prestisjeprosjekter». Å kutte klimaetaten ville ifølge Oslo Høyre spare kommunen for 6 millioner skattekroner.

Nå har imidlertid Oslo Høyre tilsynelatende snudd. Det som skulle bli 6 millioner i innsparinger har blitt en utgiftspost på nærmere 10-gangen.

I 2023 vant Høyre valget i Oslo, og byrådet er nå styrt av Høyre og Venstre. I 2024 legges det i budsjettet opp til 57 millioner skattekroner i netto utgifter.

– Nå er klimaetaten blitt cirka 10 ganger så stor, og Oslo Høyre har fått makt. Hva skjer da? Jo, du tenkte riktig – ansettelser!, skriver Sløseriombudsmannen.

Artikkelen fortsetter.

Faksimile: Sløseriombudsmannen

Nylig ble to stillinger utlyst; én som saksbehandler for klimatilskudd, og den andre som kommunikasjonsrådgiver for å formidle kommunale klimainitiativer i sosiale medier.

– Husk – byråkratiet skal alltid vokse, skriver Sløseriombudsmannen.

Får skarp kritikk

Folkets dom, skal man tro kommentarfeltet til Sløseriombudsmannen, er klar og tydelig: Oslo Høyres snuoperasjon og dobbeltmoral får folk til å reagere.

Høyre er som kjent ikke et konservativt parti, men har de siste ti årene blitt forvandlet til et blågrønt sosialistisk miljøparti. Det er knapt en eneste konservativ tanke igjen der, skriver én.

Klimagalskapen er like stor i Høyre som i MDG. Og det blir ikke bedre med Venstre med på laget. Alle skal være best på klima og bærekraft, koste hva det koste vil (og det er ikke lite), skriver en annen.

Hos Høyre er EU først, Norge sist. Og EU har klimaekstremisme på hjernen, skriver en tredje.

Sløseriombudsmannen Are Søberg er ikke imponert når iNyheter er i kontakt med ham.

– Prøver Oslo Høyre å bli et super-MDG? Jeg tviler på at det var det velgerne deres egentlig var ute etter, sier han til iNyheter.

mest lest