Enorm oppgang i kreft blant unge

Avatar photo
Publisert 7. september 2023 | 15:12

Nesten 80 prosent flere unge får kreft i dag sammenlignet med i 1990. Trenden er global, og gjelder også Norge.

Tallet kommer frem i en studie som ble publisert i fagtidsskriftet for kreftmedisin, BMJ Oncology, som tar for seg data for 29 krefttyper fra 204 land mellom 1990 og 2019.

Selv om verdens befolkning har vokst med rundt 46 prosent i samme periode, så er ikke det nok til å forklare hele økningen.

Forskere fra universitetene i Edinburgh og Zhejiang tror økningen skyldes dårlig kosthold, fedme, alkohol, røyking og inaktivitet.

De anslår en økning på ytterligere 31 prosent av unge som får kreft innen 2030.

Den mest vanlige krefttypen er brystkreft, der forekomsten globalt er på 13,7 per 100.000 personer. Nesekreft er den typen som har utbredt seg mest de siste årene, mens forekomsten av leverkreft i snitt har falt med 2,9 prosent per år.

Sannsynligheten for at personer under 50 år får kreft er også høyere i velutviklede land, ifølge studien. Det kan bety at utviklede land har bedre helsevesener og derfor oppdager kreften tidligere.

Livsstil har stor betydning

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen sier til VG at det er mye man kan gjøre for å redusere sjansen for å få kreft.

Levevaner er årsaken til at én av tre får kreft. I Norge i dag er det rundt 3600 personer under 50 år som får kreft hvert år, og cirka 400 som dør, sier hun til VG.

Hun anslår at Norge ville hatt 13.000 færre tilfeller av kreft årlig dersom ingen røyker, alle trener og spiser sunt og er mer forsiktig med sollys.

mest lest