Fløy internasjonale partnere med sjøfly til jakt på vidda for å diskutere klimatiltak: – Jeg har alltid brent for det grønne skiftet

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 9. februar 2024 | 10:18

I åtte år, fra 2015 til høsten 2023, leide Norsk Industri et eksklusivt jaktterreng, med hytte og jaktkort for villrein. Det var stort sett tidligere direktør Stein Lier-Hansen som brukte hytta angivelige for «relasjonsaktivteter».

Norsk Industris gjester fra inn- og utland ble hentet med sjøfly, skriver E24. Direktøren anslår at det var 8-10 gjester hvert år. Han skal også ha hatt private jaktturer med venner og familie på eiendommen.

Ståle Kyllingstad er styreleder i Norsk Industri. Han sier de ikke kjente til forholdet før høsten 2023.

– Da styret ble kjent med saken besluttet styreleder umiddelbart, 9. oktober, å avvikle leieforholdet og avslutte denne type relasjonsaktivitet, skriver Kyllingstad, som har vært styreleder siden 2021.

Lier-Hansen leide først jakterrenget inn på Hardangervidda privat. Men sier til E24 at han etter klimaavtalen i Paris i 2015, «forsto han viktigheten av å koble sammen klima- og industripolitikk, og bygge nettverk internasjonalt.»

Etter at Norsk Industri leide jaktterrenget fra 2015, ble det fløyet inn gjester fra både Norge og andre europeiske land, forteller Lier-Hansen.

– Kan du si noe om hvem som har vært der?

– Det er folk som meg, som jobber med industri og miljøpolitikk i Sverige, Finland, Tyskland, i Brussel, og så videre.

Han vil ikke ut med navnene fordi forståelsen var at det skulle være konfidensielt.

– Grunnen til at jeg ikke kan brette ut om alle som har vært der, er at det har vært en slags «agreement» om at noen av dem ikke skal offentliggjøres, sier han.

Han hevder styret var kjent med ordningen.

Lier-Hansen hevder avgangen hans fra Norsk Industri, som han ledet like fra 2006, ikke har noe å gjøre med denne saken, men at «han ble bedt om å gå av» før styret ble kjent med det.

Men styrelederen uttaler seg annerledes.

– Styret var svært uenig i denne type relasjonsaktivitet. Styret mislikte dette sterkt. Stein Lier-Hansen var godt kjent med sakskomplekset og valgte selv å si opp, sier Kyllingstad.

Lier-Hansen fløy altså kollegaer med sjøfly til Hardangervidda i klimaets tjeneste.

Etter avgangen fra Norsk Industri har han fått jobb i Bellona.

– Jeg har alltid brent for det grønne skiftet. Jeg skal jobbe for at Norge skal få et bedre grønt fotavtrykk, ved å redusere utslipp av klimagasser uten å ødelegge norsk natur, sa Lier-Hansen til VG da overgangen ble kjent i desember.

mest lest