Aasland drives fra skanse til skanse om kjernekraft

Avatar photo
Rune Chr. Tollefsen
Leserinnlegg
Publisert 9. september 2023 | 19:20

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Terje Aaslands bevisste eller ubevisste uvitenhet angående kjernekraft er så påtagende at man bør begynne å stille spørsmålstegn om han er skikket til den stillingen han har.

Det første ut var at kjernekraft ikke er regulerbar, noe den i aller høyeste grad er og som ble tilbakevist av Sunniva Rose i anledning av et O6-møte i Nord-Norges hus i Oslo 12. april. Siden kom det argumenter om sikkerhet, avfallshåndtering, kostnader, tid, at det ble grundig utredet for 50 år siden, at Norge ikke trenger det fordi vi har vannkraften osv.

Les også: Aasland tror ikke nordmenn forstår kjernekraft

Så kom den vi manglet fagkunnskap om kjernekraft noe selv hvermannsen i gaten kan tilbakevise da vi har hatt denne fagkunnskapen i landet siden 1951.
Og den tredje, fjerde?

Når det kommer til håndtering av kjernekraftavfall som «ingen» angivelig ville håndtere.

Åslaug Haga har uttalt det samme og sa nylig i en debatt: «Vis meg den kommunen som vil ta hånd om avfallet». Da svarte Norsk Kjernekraft sin operasjonsansvarlige, Håvard Kristiansen: «Sitt på med meg tilbake til Halden, så skal jeg vise deg.»

Når det nå gang på gang viser seg at vår minister for olje og energi ikke en gang har tatt seg bryet med å lese seg opp på fagkunnskap og holde seg oppdatert på det som seiler frem som Europas nye energikilde, sier det mye om han som energiminister.

Men det er mulig det sier mer om hans sjef, Støre, som visstnok styrer skuten og ikke selv følger med og irettesetter når hans disipler trår så til de grader feil.
Hvordan kan han da så bastant avvise en energikilde han så tydelig ikke vet noe som helst om?

Kan man skylde på uvitenhet? I så fall ikke skikket til jobben. Kan man skylde på han bevisst ikke vil vite eller innrømme det han allerede vet om tematikken? I så fall ikke skikket til jobben.

Kan man skylde på han er ikke godt nok informert fra andre. I så fall ikke skikket i den jobben som leder. Alt faller på han og eller under hans og Støres ledelse.

Hvordan han som leder og sjef kan underslå kunnskap eller ikke tilegne seg kunnskap som er en del av hans mandat i den jobben han har påtatt seg?
Hvordan blankt avvise et fagfelt han ikke har kunnskap om eller ikke ønsker å tilegne seg kunnskap om?

Jeg finner ikke noe annet svar på dette enn at han har bestemt seg for ikke fremme kjernekraft som en energikilde i Norge. Av hvilke grunner skal jeg ikke spekulere i. Men hans og regjeringens tydelige favorisering av vindkraft på land og til havs som er subsidiert av staten med mange hundretalls milliarder bør gi grunn for noen spørsmål.

Om Støre var en nøytral statsminister, burde ikke han da som en statsminister ønske det beste for Norge og adressere kjernekraft i partilederdebatten når den er blitt så aktuell i media og mange kommuner landet rundt? Og hvorfor ble ikke det temaet brakt på bane av noen av de andre partiene?I jakten på ny grønn energi – det grønne skifte – raserer regjeringen og Stortinget vår natur og nå våre havområder etter «grønn» energi. Vindturbiner som dreper for fote millioner av tonn innsekter årlig på verdensbasis, noe som er slått stort opp bestanden er faretruende lav. Fugler kvestes for fote og nå står det maritime liv for tur. Jeg fatter ikke hvordan det kan være så vanskelig å få inn i skallen på de folka oppe på Løvebakken at det mest natur og miljøvennlige formen for ny kraft er kjernekraft.

Og selv nå etter Aasland selv har innrømmet de to siste utlandskablene er skyld i de høye strømprisene banker han fortsatt ned den samme spikeren med den samme hammeren. Det må bygges ut mer nett og åpne opp så prisforskjellene blir utvisket. Flaskehalsene er jo nå de eneste som forhindrer den prissmitten fra NO2 og utlandet til resten av landet. Og han vil ikke gjøre noe med årsaken til prisene er som de er.

mest lest