Svenskene raser: «Norge tjener milliarder – på svensk strømeksport til Tyskland»

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 10. september 2022 | 18:13

Det er SVT som har funnet ut at Statkraft eier Baltic Cable, kabelselskapet som får flaksehalsinntekter fra kraftkabelen fra Sverige til Tyskland. Og siden Statkraft eies av den norske stat, er det i svenskenes syn Norge som tjener.

«Strømkundene er plaget av høye strømpriser. Samtidig gir den svenske elektrisitetseksporten til Tyskland milliardinntekter til det norskeide selskapet Baltic Cable – som bare i år har hentet inn tre milliarder kroner i flaskehalsinntekter,» skriver SVT og påpeker at som i Norge rammer de voldsomme prisene på energimarkedet svenske husholdninger og bedrifter hardt. Og den høyeste prisen betales av kunder i Sør-Sverige, strømområde fire.

Samtidig har kanalen funnet ut at Sverige har overtatt plassen som Europas største nettoeksportør av elektrisitet. 1,9 TWt gikk fra Sverige til Ryskland fra januar-juni 2022. Blant annet sendes svensk strøm til Tyskland gjennom sjøkabelen Baltic Cable.

Siden det er mangel på kraftproduksjon i Sør-Sverige og overføringskapasiteten fra nord er begrenset, bidrar eksporten til at prisene øker enda mer i Sør-Sverige.

Baltic Cable mottar såkalte flaskehalsinntekter når det er prisforskjeller mellom områdene som strømmen sendes mellom – jo større prisforskjell, jo større inntekter.

«Baltic Cable er på sin side heleid av det norske statlige energiselskapet Statkraft. På grunn av det vaklende strømmarkedet har de siste årene vært lønnsomme for selskapet. I fjor ble flaskehalsinntektene mer enn doblet til over 800 millioner svenske kroner og overskuddet var en halv milliard.»

Men det er ingenting imot i år, kan vi lese.

SVTs gjennomgang viser at Baltic Cable har trukket inn tre milliarder kroner så langt i år som følge av de store prisforskjellene på strøm mellom Tyskland og Sør-Sverige.

– Jeg er selv sjokkert over at den har blitt så høy som den har gjort, sier Jan Brewitz, administrerende direktør i Baltic Cable.

Tidligere kunne selskapet ta ut aksjeutbytte, men nå havner milliardene på en egen internkonto som tilhører det norskeide selskapet. Det har i flere år vært en tvist med Energimarkedstilsynet og dens tyske motpart om hvordan pengene kan brukes.

Spørsmålet er om Baltic Cable i likhet med Svenska Kraftnät må investere flaskehalsinntektene i strømnettet eller om de skal få ta ut penger i aksjeutbytte, melder statskanalen.

Jakob Norström, administrerende direktør i Statkraft Sverige og styreleder i Baltic Cable, beskriver den siste inntjeningen som ekstrem. Samtidig er han tydelig.

– Det er Baltic Cables penger.

Ifølge ham er de i utgangspunktet enige med Energimarkedstilsynet i at de skal få kreve inn en form for retur.

– Det er ikke noe rart med det. I perioden har vi hatt dårlige år og gode år, det er en risiko. Det er slik markedet fungerer, sier Jakob Norström.

Striden om hvor mye overskudd selskapet kan hente ut pågår fortsatt.

– Verdifull

Statkrafts hjemmesider kan man lese følgende om selskapet.

Baltic Cable er en undersjøisk kraftkabel som strekker seg 250 km mellom Sverige og Tyskland. Det er den eneste kabelen som knytter sammen prissonene DE-LU (Germany-Luxembourg) og SE4 (Sweden 4). Kabelen ble satt i drift i 1994, og har nå en overføringskapasitet på 600 MW. I 2019 ble Baltic Cable AB sertifisert som systemoperatør (TSO) av den tyske reguleringsmyndigheten BNetzA.

Baltic Cable er en viktig del av det Europeiske elektrisitetsnettet. Kabelen bidrar med verdifull kapasitet i kraftmarkedet og muliggjør mer utveksling av fornybar energi.

Det vil kreve en enorm folkelig mobilisering å «renasjonalisere» norsk kraftpolitikk

mest lest