Drammen vil bare ha ukrainere når de skal ta imot flyktninger: – Rasisme satt i system

Avatar photo
Publisert 12. februar 2024 | 23:49

Temperaturen ble høy da politikerne i Drammen skulle ta stilling til hvor mange flyktninger de kan ta imot i år – og ikke minst hvor de kommer fra.

Flertallet mener kommunen ikke kan ta imot så mange som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) la frem, 340 flyktninger.

Kommunedirektør Trude Andresen anbefalte 250. Samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet, mente dette var for høyt, og justerte tallet ned til 125.

Så la flertallspartiene inn et krav om at Drammen kun skal ta imot flyktninger fra Ukraina, ifølge Drammens Tidende.

NRK skriver at dette forslaget har vakt sterke reaksjoner.

– Alle flyktninger som trenger hjelp, skal prioriteres uavhengig av deres opprinnelsesland. Å sette grupper opp mot hverandre, ikke minst opp mot de ukrainske flyktningene – de har ikke bedt om å bli favorisert. Det er trist på alle måter, sier leder av innvandrerrådet, Bijan Gharahkhani.

På spørsmål fra NRK om forslaget er «rasistisk», svarer Gharahkhani at de som har lagt frem forslaget ikke rasister.

– Men vedtaket sender et signal om diskriminering og segregering. Å velge en type folk fremfor andre, og begrunne det med at de er enklere å integrere, det er ikke akseptabelt, sier nestleder av Buskerud innvandrerråd, Nazim Rizvi.

Jon Helgheim i Buskerud FrP og tidligere innvandringspolitisk talsmann for partiet, sier følgende til NRK:

– Vi har hatt en altfor høy bosetting gjennom mange år, og mener også at det er viktig at man prioriterer å gi hjelp der hjelpen best kan gis. Vi har en veldig høy andel ikke-vestlige innvandrere i Drammen fordi vi har tatt imot mange flyktninger over lang tid. Nå har vi har store integreringsproblemer på grunn av dette.

Helgheim tror flyktninger fra Ukraina kan være enklere å integrere.

– Vi følger integreringsloven. Den er basert på at man skal bosette flyktningene der de har mest mulighet til å bli godt integrert, sier han.

FrP-politikeren understreker at når Norge skal ta imot flyktninger fra FN, så gjør staten akkurat det samme: De sier klart og tydelig hvilke nasjonaliteter man ønsker.

Simon Nordanger, gruppeleder for Senterpartiet i Drammen, er tydelig på hva han mener om Helgheims utspill.

– Det er rasisme satt i system, sier han til statskanalen, og fortsetter:

– Diskrimineringsloven er tydelig på at etnisitet ikke kan ligge til grunn som forskjellsbehandling. Det er det dette er. Forskjellsbehandling går på etnisitet, nasjonsopprinnelse, språk, farge og kultur, sier han.

Helgheim avviser kritikken og sier kommunen bør prioritere innenfor fornuftige rammer hva er mest mulig å lykkes med.

Hva mener du?

mest lest