Oppsiktsvekkende dom mot 17-åring

Avatar photo
Publisert 13. desember 2023 | 13:39

Aktor fikk medhold om ubetinget fengsel i en ungdomssak som omhandlet vold, tyveri og narkotikabesittelse. – Dette ønsker jeg velkommen, sier Per-Willy Amundsen (FrP) til iNyheter.

17-åringen, sammen med to andre personer, ranet en mann og tok fra han en mobil og en paraply ved Grønland torg i juli. Etter at fornærmede konfronterte guttene, skal han ha blitt slått og sparket mot kropp og hode mens han lå på bakken.

Den mindreårige tenåringen fikk ti måneders fengsel for ran, grov kroppskrenkelse og besittelse av kokain. Han er dømt til å sone tre måneder ubetinget i ungdomsfengsel. De resterende sju månedene skal gjøres betinget, med samtaler med forebyggende politi, gjennomføring av rusprøver og at han må avstå fra kriminalitet.

Ifølge loven skal fengselsstraff benyttes for et kortest mulig tidsrom for lovbrytere under 18 år. I ungdomssaker skal ubetinget fengselsstraff kun benyttes når det er «særlig påkrevd».

Denne saken skiller seg fra de fleste andre ungdomssaker siden 17-åringen er dømt til ubetinget fengsel uten å tidligere være domfelt.

Retten mener ranet og volden fremstår uprovosert, og karakteriserer voldsbruken som «svært alvorlig». De mener og at 17-åringen er en del av et miljø med «svært lav terskel for bruk av vold».

Dommen er ikke rettskraftig enda.

Les også: FrP vant demokrati-kamp på Stortinget

– Begrunnelsen for at det er nødvendig med deldom er at ungdommen i denne saken ikke ble ansett egnet til samfunnsstraff av kriminalomsorgen. Ungdomsoppfølging var forsøkt gjennomført, men for dette trakk han samtykket som han tidligere hadde gitt, sier aktor Hanna Kaplon.

Hun understreker at terskelen skal være høy, men mener kravet oppfylles i denne saken og peker på alvorlighetsgraden.

– Etter mitt syn var det nødvendig at han må sone en del av straffen i ungdomsfengsel for at samfunnet skal komme i posisjon til gode hjelpetiltak.

Oppsiktsvekkende

Guttens forsvarer, David Undersrud, reagerer på dommen.

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende at retten idømmer ubetinget fengselsstraff for en mindreårig lovovertreder uten at samfunnsstraff tidligere har vært forsøkt og i praksis vist seg uegnet som reaksjonsform, sier 17-åringens forsvarer, David Undersrud til TV 2.

Gutten har erkjent straffskyld for kroppskrenkelse og besittelse av narkotika. Han har ikke erkjent straffskyld for å ha medvirket til ran.

Ønsker fengsling av mindreårige velkommen i alvorlige saker

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, som er leder for justiskomiteen på stortinget, mener at fengselsstraff bør bli brukt oftere for mindreårige som begår alvorlig kriminalitet.

– I enkelte saker som omhandler vold, seksuallovbrudd og drap, så ønsker jeg fengsling av mindreårige velkommen. Er saken alvorlig nok, kan det i noen tilfeller være passende med flere år i fengsel, sier han til iNyheter.

Amundsen opplever det som problematisk at ungdom som blir dømt til fengsel, ofte får gjennomført soning med fotlenke i stedet.

– Det er ofte slik at kriminalomsorgen kan bestemme at en som er dømt til fengsel skal få sone med fotlenke i stedet. Jeg mener vi skal bruke dommen som er avsatt i en domstol, og at dette ikke skal være opp til kriminalomsorgen. Derfor ønsker vi å endre dette på stortinget slik at flere faktisk må sone i fengsel når retten mener det er riktig straff, sier Amundsen til iNyheter.

mest lest