– Folk i Innlandet er ikke helt som folk ellers i landet

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 14. april 2024 | 20:59

Innlandet har i mange år vært dominert av Ap og Sp, langt mer enn landet ellers. Men nå skjer det endringer.

Det skriver Jon Helge Lesjø, professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, i en ny bok.

I pressemeldingen for boka sies der rett ut: «Folk i Innlandet er ikke helt som folk ellers i landet.»

Lesjø peker på at det i denne regionen er mange som jobber i det offentlige, og er avhengig av en sterk offentlig sektor. Innlandet har et klart distrikts- og periferipreg. Utdanningsnivået er lavere enn ellers i landet.  Og så ligger det en politisk kultur i bunn som ikke er helt borte.

– Mentaliteten og de politiske skillelinjene fra klassekampens år besto lenge, men har de siste tiårene vist tegn til å smuldre opp, sier Lesjø.

Da Senterpartiet gjorde sine brakvalg i 2017 og 2021, var tendensen enda sterkere i Innlandet enn i resten av landet. Høyresiden har lavere oppslutning enn ellers i landet og Ap har høyere.

Bølgen

Arbeiderparti-bølgen bygde seg opp gjennom mellomkrigstiden. Partiets suksess lå i å forene interessene til velgere i byene og velgere på bygda. Ap sto sterkt både i bykommunene og småkommunene på det indre Østlandet, med de sterkeste bastionene i klassedelte landbrukskommuner som Nord-Odal og Søndre Land, forteller Lesjø.

– Dette var en tid preget av klassekamp, og kampen for et organisert arbeidsliv mobiliserte bredt i skog- og jordbruksbygdene i denne delen av landet, sier Lesjø.

Ved valget i 1936 fikk Ap 60,3 prosent i Hedmark og 49,0 prosent i Oppland. Denne oppslutningen beholdt de også i tiårene etter annen verdenskrig. I Hedmark lå partiet mellom 11 og 15 prosent høyere enn de gjorde på landsbasis.

– I etterkrigstiden hadde Einar Gerhardsens politikk for industrialisering og velferdsvekst høy oppslutning i Hedmark og Oppland. Folk opplevde politikken som en del av et framtidsretta prosjekt og det hjalp også at folk fra regionen var godt representert i politikkens toppdivisjon. 

Særpreget blekner

Senterpartiet har i mange kommuner vært Arbeiderpartiets hovedmotstander, og sammen har de to dominerende partiene i perioder fått tre av fire stemmer.

Men særpreget er i ferd med å blekne. Selv om resultatene selvsagt varierer fra valg til valg, og Senterpartiet gjorde det sterkt i stortingsvalgene i 2017 og 2021, er den langsiktige trenden tydelig: Andre partier gjør seg gjeldende og Innlandet blir mer likt resten av landet. Ap/Sp har gått fra en gjennomsnittlig oppslutning på 75 prosent i perioden 1945 til 1969, til 66 prosent i perioden 1973 til 1997, til 55 prosent i perioden 2001 til 2021.

Dette nye rommet i politikken i Innlandet er erobret av høyrepartiene, særlig av Fremskrittspartiet, men også av partiene til venstre for Ap. Det politiske landskapet har blitt blåere, også i Innlandet.

– Det er store samfunnsendringer som er drivkreftene bak dette. Nasjonale og internasjonale tendenser virker standardiserende på tvers av regioner og landegrenser, og gjør at regionale særtrekk også i partivalg svekkes, sier Lesjø.

Han peker på økonomisk liberalisering og en sterk omdanning av mediene og den demokratiske offentligheten. De store klassekonfliktene er ikke slik de var og nye allianser har oppstått, legger han til.

Boka «Innlandets politiske landskap. Partier, profiler og mobiliseringsbølger 1921-2021» blir utgitt på Oplandske bokforlag.

mest lest