Borten Moe: – Det grønne skiftet er galskap satt i system

Avatar photo
Publisert 15. februar 2024 | 22:51

Frem til i fjor sommer satt Ola Borten Moe (Sp) i regjering og stod innenfor politikken deres. Nå kritiser han sine tidligere regjeringskollegaer for å kaste penger ut av vinduet.

– Hvis det tar 50 eller 100 år å nå klimamålene, så gjør det det. Klimamålene knuser verdier og rikdom i Norge og vesten, send heller pengene til Afrika og India, da får vi klimakutt, sier Ola Borten Moe til NRK.

Moe retter kraftig kritikk mot regjeringens klimamål om å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent sammenlignet med 1990. Det skal skje innen 2030. Altså om seks år.

For å nå målet er regjeringen nødt til å kutte rundt 7,3 prosent hvert eneste år. Det mener Senterparti-politikeren er helt urealistisk.

– Vi kan ikke vedta teknologi som ikke finnes. Se bare på elbussene i Oslo. Nå går ikke bussen når det er kaldt. Det grønne skiftet er galskap satt i system, sier han om sin egen regjering.

– Vi har ingen gode planer. Vi har i beste fall noen vindkraft i sørlige deler av Nordsjøen, som jeg håper vi får til. Vi får til kanskje noen ting på oppgradering og nok av nye vannkraft og kanskje dukke det opp med vindmøller på land. Men ingenting i nærheten av det som kreves.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vedgår at Borten Moe har et poeng, mener deler ikke sin tidligere kollegas pessimisme.

– Jeg enig i at klimapolitikken i veldig mange år har hatt et problem. Det har handlet mye om hvilke mål vi skal sette oss, og så har det vært for lite fokus på hvilke tiltak vi skal gjennomføre for å nå de målene i praksis, sier Bjelland Eriksen til NRK.

Han mener klimapolitikken må rampes opp i årene fremover, men at det er mulig å nå målene. Han mener også at vi har de tiltakene vi trenger for å sørge for at vi har en god industri og en god velferd.

– For å gjennomføre 2030-målene er det teknologi som finnes, og som vi kan ta i bruk ganske mye allerede i dag. Det handler om direkte elektrifisering, det handler om å bytte ut biler og det handler om å bytte ut gravemaskiner, sier Eriksen.

Borten Moe svarer med at det er problematisk å elektrifisere busser, fordi batteriene er for små, eller batteriteknologien er for dårlig.

Han tror ikke vi kommer til å nå 2030-målene med dagens politikk, og understreker at kuttene bør skje utenfor Norges grenser fremover.

– Jeg vil ikke ha det på meg at vi ikke kan nå målene, men jeg mener vi må gjøre det globalt, og det spiller liten rolle hva vi gjør i Norge, sier Borten Moe.

Bjelland Eriksen mener vi ikke har noe å tjene på å vente.

– Jeg vil til slutt si at det ikke er så lenge til resten av verden skal gjøre de tøffe utslipskuttene. Så vi er nødt til å komme i gang med her hjemme i Norge også. Vi har egentlig ikke så mye å tjene på å vente, svarer Bjelland Eriksen.

Ola Borten Moe var fram til i sommer statsråd for forskning og høyere utdanning og nestleder i Senterpartiet, men trakk seg fra begge rollene og varslet at han heller ikke tar gjenvalg til Stortinget etter å ha handlet aksjer som statsråd.

mest lest