Derfor snudde han om Drammen-vedtaket

Avatar photo
Publisert 15. februar 2024 | 13:52

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gikk tidlig ut og kalte vedtaket «ulovlig». Noen timer senere snudde han.

Tirsdag kveld kranglet de folkevalgte i Drammen om hvilke flyktninger byen skal ta imot. Flertallet gikk inn for at de helst ønsker ukrainere, fordi de mener de er enklere å integrere.

Vedtaket har fått mye oppmerksomhet i mediene, og statsministeren sa tidlig at vedtaket er ulovlig, ifølge NRK.

Onsdag kveld hadde Støre endret mening:

– Om det er lov eller ikke, det må Statsforvalteren avgjøre – men jeg mener at vi ikke kan ha det slik, at 350 kommuner i Norge skal velge hvilken konflikt de skal ta imot folk fra. Da mister vi det gode systemet vi har i dag, hvor vi sikrer god bosetting av flyktninger, sa statsministeren til NRK i går.

Les også: Det er sunn fornuft, ikke rasisme

NRK har konfrontert Støre med at han tidligere samme dag hadde sagt at vedtaket ikke er lovlig:

– Mitt poeng er at jeg mener det er utafor, noe en kommune ikke skal gjøre. Statsforvalteren må avgjøre om det er lovlig.

Fremskrittspartiets Jon Helgheim reagerer kraftig på det han kaller innblanding og påvirkning fra Støre:

– Det er veldig overraskende at vi har en statsminister som blander seg inn i lokale prosesser på denne måten. Vi skulle ha en lovlighetskontroll av Statsforvalteren, og så bruker statsministeren fem minutter på å være både Statsforvalter og overdommer og slå fast at dette er ulovlig. Da legger han sterke føringer, som hindrer en uhildet behandling. Det er helt utrolig at en statsminister kan blande roller på denne måten, sier Helgheim til NRK.

Les også: Patologisk altruisme på utstilling i Drammen (+)

Forslaget ble vedtatt med 29 mot 28 stemmer i kommunestyresalen, hvor Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet har flertall.

Morgenen etter kommunestyremøtet politianmeldte Simon Nordanger (Sp) Drammen kommune. Han har også kalt vedtaket «rasisme satt i system».

– Diskrimineringsloven er tydelig på at etnisitet ikke kan ligge til grunn som forskjellsbehandling. Det er det dette er. Forskjellsbehandling går på etnisitet, nasjonsopprinnelse, språk, farge og kultur. Det er rasisme satt i system, sier Nordanger til NRK.

Helgheim har avvist kritikken og sier det er grunn til å tro flyktninger fra Ukraina kan være enklere å integrere.

– Vi har hatt en altfor høy bosetting gjennom mange år, og mener også at det er viktig at man prioriterer å gi hjelp der hjelpen best kan gis. Vi har en veldig høy andel ikke-vestlige innvandrere i Drammen fordi vi har tatt imot mange flyktninger over lang tid. Nå har vi har store integreringsproblemer på grunn av dette.

FrP-politikeren mener vedtaket ikke er lovstridig.

– Vi følger integreringsloven. Den er basert på at man skal bosette flyktningene der de har mest mulighet til å bli godt integrert, sier han.

Helgheim understreker at når Norge skal ta imot flyktninger fra FN, så gjør staten akkurat det samme: De sier klart og tydelig hvilke nasjonaliteter man ønsker.

mest lest