Det er sunn fornuft, ikke rasisme

Avatar photo
Publisert 13. februar 2024 | 14:27

Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens meninger.

Mandag skrev iNyheter om et politisk forslag som er blitt fremmet av politikerne i Drammen. Flertallspartiene i kommunen ønsker kun å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Fremskrittspartiets Jon Helgheim viser til at kommunen har hatt store integreringsproblemer på grunn av at de har tatt inn en veldig høy andel ikke-vestlige innvandrere over lang tid. Helgheim legger til at han tror flyktninger fra Ukraina kan være enklere å integrere.

Simon Nordanger, gruppeleder for Senterpartiet i Drammen, kaller forslaget «rasisme satt i system».

Det er utrolig synd at man drar debatten ned i gjørma på denne måten, slik Sp-politikeren gjør. Den norske samfunnsdebatten er allerede preget av en udemokratisk og destruktiv berøringsangst, spesielt for innvandringsspørsmål. Dette har utsprang i nordmenns rasjonelle frykt for sosiale sanksjoner som følge av å ytre svært kontroversielle meninger.

Men det er overhodet ingen grunn til at forslaget fra det politiske flertallet i Drammen skal være å anse som svært kontroversielt, for det er på ingen måte rasistisk. Det er sunn fornuft å være pragmatisk i innvandrings- og integreringsspørsmål.

Rasisme defineres som forskjellsbehandling på grunnlag av medfødte egenskaper. Kun da får vi en tverrpolitisk og moralsk rettmessig enighet rundt begrepet, som vil la oss forhindre ondskapsfull politikk. Nasjonalitet er et menneskelig konstrukt, og man må kunne forksjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet fordi det simpelthen ikke er alle nasjonaliteter som lar seg integrere like godt i Vestlige kulturer.

Drammen er en av Norges mest mangfoldige byer. Dette gjenspeiles dessverre på flere uheldige statistikker, noe som er vanlig for steder hvor det bor en høy andel av personer med ikke-vestlig bakgrunn.

Omtrent 30 prosent av befolkningen i Drammen har flerkulturell bakgrunn, mens nesten 75 prosent av sosialhjelpen i kommunen går til folk med innvandrerbakgrunn. Samtidig øker ungdomskriminaliteten, og integreringsproblemene er mange.

De innvandringsliberale utopistene har i flere tiår jobbet iherdig med å realisere sin visjon om et flerkulturelt drømmesamfunn. De har ikke lykkes. Spesielt den ikke-vestlige innvandringen har skapt en rekke problemer, uten å berike samfunnet på noen måte.

Venstresidens innvandring- og integreringspolitikk står til karakter stryk.

Derfor er det utrolig synd at gode forslag fra en høyreside som forsøker å rydde opp i venstresidens kaos, blir møtt med anklager om rasisme.

Ukraina er et kristent land med en kultur og et menneskesyn som overlapper med det norske i mye større grad enn hva man ser i ikke-vestlige land som Somalia og Syria. Da er det helt rimelig å anta at man kan integrere ukrainske flyktninger enklere. Man ser også at Sverige og Danmark har lykkes i stor grad med å få ukrainske flyktninger i jobb. Det kan Norge også klare.

Jon Helgheim understreker overfor NRK at når Norge skal ta imot flyktninger fra FN, så gjør staten akkurat det samme som nå blir foreslått i Drammen: De sier klart og tydelig hvilke nasjonaliteter man ønsker.

FrP-politikeren påpeker og at man følger integreringsloven ved å bosette flyktningene der de har mest mulighet til å bli godt integrert.

Det er synd om et godt forlsag skal falle fordi venstresiden skaper en fortelling om at man «setter ulike flyktningegrupper opp mot hverandre». Ikke-vestlige innvandrere kan ikke rettmessig bli krenket av realitetene rundt de økonomiske og sosiale problemene de skaper her til lands. De har selv et individuelt ansvar, alle sammen, for å integrere seg.

Flyktninger fra ikke-vestlige land som ønsker at deres nasjonalitet skal bli prioritert blant flyktninger som vil komme til verdens dyreste land, hvor skattebetaleren må bære en tung økonomisk byrde for deres opphold, må først klare å snu trendene deres på kriminal- og arbeidsstatistikkene.

Mindre enn én av ti somaliske kvinner i Norge som har en fulltidsjobb. Dette er ett eksempel på en statistikk som må snus på hodet før man kan ta imot flere innvandrere fra dette landet, eller land med lignende kulturelle tendenser.

Flyktninger som gjør en innsats i å bli integrert og som bidrar til fellesskapet vil naturligvis bli prioritert, uavhengig av hudfarge.

Hvis sunn fornuft trumfer over berøringsangst og rasismehysteri i Drammen, lover det godt for integreringen, økonomien og kriminalitetsutviklingen i kommunen.

Til informasjon: Artikkelforfatter har aktivt medlemsskap i Fremskrittspartiet.

Saken er oppdatert klokken 22:50.

mest lest