Tjener virkelig lettkrenkede, nærtagende og humørløse reaksjoner innvandrernes sak?

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 16. januar 2023 | 10:39

Dette er et eksternt innlegg og gor uttrykk for skribentens meninger.

Jeg har ofte undret meg over hvordan det kan ha seg at noen innvandrere forteller at de aldri har opplevd rasisme fra nordmenn, mens andre nærmest ser rasisme over alt og stadig vekk fremstår som grovt krenket.

Jo mer jeg har studert dette fenomenet, jo mer fremstår det for meg som om den aller mest avgjørende faktoren, er den enkelte innvandrers personlighet. Positive, tolerante og velvillige innvandrere, ser ut til å ha en tendens til å tolke nordmenns oppførsel på en positiv måte, mens nærtagende, selvhøytidelige og humørløse innvandrere, har en tendens til å oppfatte svært mye i verste mening.

En såkalt rasismesak som har fått stor oppmerksomhet den senere tiden, gjelder norsk-iraneren Lina Adampour. Hun rakk bare å delta i noen ytterst få episoder av Farmen kjendis, før hun trakk seg fordi hun mener at en annen deltager har brukt ordet «pakkis» og det føler hun seg svært krenket over på vegne av alle mennesker med pakistansk bakgrunn.

Saken har fått omfattende medieoppslag, og Adampour tviholder standhaftig på at storbonden Ørnulf Høyer i Farmen, har brukt ordet «pakkis», selv om han selv og et vitne til hendelsen benekter det. Ifølge Høyer, er dette et ord som ligger langt utenfor det han kan tenke seg å bruke, og ordet strider mot hans tolerante holdninger. Men Adampour nekter å godta hans forklaring, og ikke nok med at hun ikke lar seg rokke av at både Høyer og et vitne benekter at ordet ble brukt, har hun gått til det drastiske skritt å trekke seg fra sin deltagelse i Farmen kjendis etter bare to episoder.

I tillegg til at Adampour er skråsikker på å ha hørt ordet «pakkis» selv om ingen andre hørte det, skal storbonden Ørnulf Høyer også ha tullet med innvandrere ved middagsbordet. Tenk det! Tulle med innvandrere?

For en vanlig leser, vil jeg si at Adampours opptreden setter henne i et temmelig dårlig lys, og hun fremstår som både humørløs, nærtagende, stivbent og lettkrenket. Hun hevder at hun reagerer på vegne av alle innvandrere som blir krenket, men tjener det virkelig innvandreres sak, å bli representert av folk som reagerer på et så tvilsomt grunnlag, og ser ut til å blåse opp små konflikter og uoverensstemmelser til å bli store og grove rasismesaker?

Men det mest interessante i denne sammenhengen, er etter min mening hvordan en høyprofilert innvandrer som fronter rasismesaker i mediene, når hun selv opptrer i sosiale sammenhenger, som vi må si at samværet i Farmen er en form for, avslører en personlighet som er stivbent, påståelig og overdrevent nærtagende.

De av oss som følger med i media, kjenner søsteren til Lina Adampour godt igjen fra påståtte rasisme-saker fra tidligere. Det var Mina Adampour som anmeldte barnebokforfatter Hilde Henriksen for å skrive rasistisk fordi hun hadde skildret en innvandrerjentes negative reaksjoner på morens bruk av hijab. For de aller fleste er det helt uforståelig at det skal være rasistisk å fortelle om helt realistiske og relevante opplevelser blant innvandrerbarn.

De aller fleste forstår, at det er ganske åpenbart at en ung jente, som ønsker å bli akseptert i det norske samfunnet tidvis kan ha negative følelser dersom foreldrene skiller seg helt ut fra samfunnet og holder på sine tradisjonelle verdier. Det er selvsagt ikke noe uttrykk for rasisme, at en norsk forfatter tar andre generasjons innvandreres følelser på alvor og skildrer livet fra deres perspektiv.

Og Mina Adampours anmeldelse av Hilde Henriksen for rasisme, opplevdes som svært urettmessig og krenkende, og man kan jo undre seg om Adampour noen gang tenker over at hennes hyppige rasismeanklager mot tolerante nordmenn oppleves som krenkende? Det virker ikke sånn. Hun ser kun ut til bry seg om krenkinger av innvandrere, mens det å grovt krenke antirasistiske og tolerante nordmenn må være helt akseptabelt. På meg fremstår hun som hensynsløs.

Vi kjenner også Mina Adampour som leder for organisasjonen Landsforeningen mot rasisme og f eks hennes reaksjon mot at en politileder skrev en artikkel, der han uttrykte forståelse for at nordmenn kan oppleve skepsis og frykt for innvandrere, tatt i betraktning at enkelte innvandrergrupper er overrepresentert i mange negative statistikker over voldsbruk, voldtekter og partnerdrap.

I mine øyne beviser søsteren Lina Adampour ved å trekke seg fra Farmen, at hun er en meget humørløs, nærtagende og lettkrenket person, og det setter alle hennes reaksjoner på såkalt samfunnsrasisme i et temmelig uheldig lys. Hva med å akseptere at hun kanskje kan ha hørt feil, og at personen hun anklager, faktisk IKKE brukte ordet pakkis? Nei, det er visst helt utenkelig for Adampour, hun er visst ikke den typen som lar tvilen komme andre til gode.

«Ved å velge og dra reagerte jeg på vegne av alle norsk-pakistanere. Alle barn som har en annerledes bakgrunn. På vegne av alle de som blir inviterte i selskap hvor det er mennesker som parodierer en som sitter i rullestol, har en funksjonsnedsettelse, annen legning eller hudfarge», skriver hun i innlegget.

En temmelig meningsløs sammenligning, etter min mening, og det å sammenligne en pakistaner med folk som har en funksjonsnedsettelse synes jeg rett og slett er ufint mot norsk-pakistanerne. Er det å ha den bakgrunnen de har virkelig ensbetydende med å ha en funksjonsnedsettelse? Sammenligningen er krenkende og urettmessig, og bidrar til å fremstille norsk-pakistanere som ikke-funksjonelle mennesker.

På toppen av det hele, har Lina Adampour i ettertid skrevet i et innlegg, at hun IKKE anser Ørnulf Høyer som rasist. Javel? Men likevel har hun laget et voldsomt oppstyr og trekker seg fra Farmen Kjendis, og hevder hun reagerer på vegne av alle krenkede mennesker.

Er det slike reaksjoner samfunnet trenger for å skape et godt klima for toleranse og samvær mellom etniske nordmenn og innvandrere? Jeg tror ikke det. Tvert imot bidrar Adampours selvhøytidelige reaksjoner til å forsterke splittelse og motsetninger.

Noen mennesker i vårt samfunn opptrer med velvilje, forståelse og positive holdninger til sine medmennesker, mens andre opptrer med mistro, nærtagenhet og selvhøytidelighet. Jeg er ikke det minste i tvil om hvem som skaper toleranse og gir næring til samhold, toleranse og velvilje for hverandre. Og det er IKKE forbeholdt etniske nordmenn å skape motsetninger.

I en tidligere versjon av dette innlegget var det ikke klargjort at rasismeanmeldelsen kom fra Mina Adampour.

Tjener det Sumaya Jirde Ali å stadig bli fremstilt som et slags «nasjonalt rasistoffer»?

mest lest