Professor: Det er «norsk-etniske» som er urfolk i Norge – samene kom mye senere

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 17. mars 2023 | 13:03

Ole Jørgen Benedictow er professor emeritus ved Innstitutt for Arkeologi, konservering og historie ved UiO. Han har sett seg lei på Fosen-debatten. Reindriftssamene var ikke operative i Norge før på 1600-tallet, sier han. Da hadde halvøya vært bosatt allerede i 10.000 år: Av etnisk norske.

Det var i et innlegg i Aftenposten onsdag Benedictow kom på trykk. Han viser til språkforskning og genetikk.

Samisk språk oppsto i det historiske Karelen, området mellom Hvitesjøen og Finskebukta en gang omkring 500 fvt (f.Kr). Genetisk forskning viser at samer har mest slektskap med kareler, finner og estlendere. Dvs finsk-ugriske folkegrupper.

I Norge finner man de eldste sporet av samisk kultur like etter vår tidsregning for 2000 år siden. Benedictow skriver at dette stemmer greit med en langsom historisk spredning av ursamiske kulturbærere fra Karelen til Norge som omvandrende jeger- og sankerfolk.

«Da hadde det bodd mennesker i Norge i over 10.000 år helt opp til kysten av Finnmark. Det norske folk er urfolk i Norge i den opprinnelige og basale betydningen av begrepet, ab origine, aboriginer, med stor margin,» slår professoren fast.

Men nå har det kommet til en annen definisjon av urfolk, i motsetning til hva folk flest tenker, må man ikke ha vært et sted først. I det Benedictow kaller en «ny og tilpasset» definisjon er man urfolk om man har «klar språklig og kulturell identitet som var etablert i et område eller land, før det ble utviklet statlige strukturer, før rikssamlingen. Det er klart at samefolkets historie i Norge oppfyller dette begrepet, men med historiefaglig sett knapp tidsmargin,» skriver han og fortsetter:

«Det innebærer ikke at samefolket har en urfolkstatus som er sterkere eller bedre enn det norsk-etniske folket har, men at de med denne nyere begrepsdannelsen kan inkluderes som urfolk i Norge. Det er da i motsetning til alle senere innvandrere med en særskilt etnisk identitet og kulturform.»

Les også: Terroristen som ble medieyndling og leder for Human-Etisk Forbund: Den fulle historien om forbrytelsene til Lars Gule (+)

Benedictow argumentere for at de fleste samene som kom, adopterte en den livsform som de allerede boende «norske kuluturbærerne» hadde.

«I Nord-Norge var den norske befolkningen fast bosatte fiskerbønder, som kombinerte fiskeri med husdyrhold, gjerne med tamrein i noen områder, supplert med jakt og sanking i nærområdet. Mange samer tok etter dette mønsteret og etablerte bosetning ved kysten. De ble kalt sjøsamer.»

«Rene» reindriftssamer er ikke kjent før mye senere.

«I dagens diskurs om samefolkets rettigheter knyttes samefolkets (mulige) status som urfolk tett sammen med nomadisk reinsdyrdrift som en opprinnelig samisk driftsform. Det er ikke riktig. Nomadisk samisk reinsdyrdrift er ikke registrert i Norge før 1600-tallet,» skriver professoren.

Og det leder til hans konklusjon om Fosen:

I den nye bygdeboken for Fosen fra 2005 «Fosens historie: fra istid til 1730» fremgår det som ventet at mennesker har levd der siden steinalderen og vært bosatt på Fosen siden yngre steinalder og flere tusen år før samenes tidligste forfedre, kom til Norge. Det fremgår av en rask gjennomgang av bindene for Trøndelag av Oluf Rygh, «Norske Gaardnavne». En rekke gårdsnavn i Fosen-området går tilbake til yngre steinalder og bronsealderen.

Det er ikke riktig at samiske reinsdyrfamilier er urfolk på Fosen og har drevet nomadisk reinsdyrdrift i området fra tiden før rikssamlingen. De norske innbyggerne på Fosen er i prinsippet urfolket på Fosen.

Til Nettavisen sier professorer følgende på torsdag:

– Hele diskusjonen er bygget på feilaktige fakta. Jeg håper å bidra til en mer faktabasert diskusjon om samefolket, deres historie og deres rettigheter.

Samene kom ikke først. Norsk-etniske hadde bodd i landet i mange tusen år før samene kom.

– Jeg er forbauset over at ingen tilsynelatende har fanget opp dette og vært interessert i å korrigere saken. De er ikke urfolket i Norge, men reinsamene roper høyest, noe som er veldig i tiden med identitetspolitikk, Det er merkelig at ingen stiller spørsmål ved om det er sant at de er urfolk eller ikke, fortsetter han.

Sametingspresident Silje Karine Muotka liker dårlig det hun hører fra Benedictow. Hun peker på den «nye» definisjonen av urfolk. Og samene var på plass før den norske statsdannelsen.

– Så innlegget er uten mening i forhold til urfolksdefinisjonen og uten mening i forbindelse med Fosen-saken, sier Muotka til Nettavisen.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

NRK kjører «jødetesten» på Hegnars sameutspill:  – En absurd og tendensiøs sammenligning

 

mest lest