Regjeringen Solberg ga penger til Faktisk.no: Så gikk de god for Sindre Finnes

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 17. september 2023 | 16:50

De fremstiller seg som nøytrale faktasjekkere. Men den som betaler, bestemmer kanskje?

I Subjekt trekker skribenten Øyvind Sægrov frem en sak Faktisk.no skrev i juli 2019 som aktualiserer hva slags «faktasjekker» vi har å gjøre med.

«Like etter at Solberg-regjeringen ga Faktisk.no millioner, publiserte de en artikkel som renvasket Sindre Finnes’ aksjehandel. Der ser ikke bra ut,» skriver Sægrov.

Det var Dagbladet som tilbake i 2017 hadde skrevet om aksjesaken til Finnes. Han hadde handlet aksjer i bompenge-selskapet Q-Free. Og da folk engasjement over bompengesaken eskalerte i 2019, ble Dagbladet artikkel flittig delt på Facebook.

Faktisk.no lagde så en faktasjekk med følgende konklusjon: «Nei, mannen til stats­mi­nis­teren tjener ikke penger på bomsta­sjoner».

Men dette har Sægrov sett næmere på. Og hans konklusjon er som følger: «Leser man derimot artikkelen, står det jo klart at Sindre Finnes har hatt aksjeposter i Q-Free. Faktisk.no har faktisk ikke grunnlag for å ha en slik overskrift,» skriver han.

Og iNyheter har også gått gjennom artikkelen i Faktisk.no og kan bekrefte av Sægrovs konklusjon er riktig. Faktisk.no innrømmer at Sinnes har hatt aksjer i bompengeselskapet og det er ingenting som understøtter konklusjonen om at han ikke har tjent penger på dem.

Og når vi i ettertid ser omfanget av Sinnes aksjehandel, tar Faktisk.no saken seg enda dårligere ut.

«Hva er motivet for å skrive en sak med en slik tittel og konklusjonen «helt feil»? Man kan selvsagt være åpen for at Faktisk.no gjør feil. Men mange vil ha sine tvil. Og når man ser forretningsmodellen – altså hvor Faktisk henter penger fra – blir saken straks mer alvorlig,» skriver Særgrov.

Han peker på at Faktisk.no året før – i 2018 – hadde tigget regjeringen Solberg om penger – og fått det i rikt monn.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) oppfordret Faltisk-sjef Kristoffer Egeberg til å søke, og han ba om 39 millioner kroner til prosjektet sitt.

Og slik ser dette ut: Regjeringen Solberg «gir penger til Faktisk.no – og deretter hindrer Faktisk.no en debatt om Solbergs mulige innsidehandel med bompengeaksjer,» mener Sægrov.

Og Faktisk har nå en makt utover publiseringen av sine egne artikler på nett. I 2018 inngikk de også et samarbeid med Facebook, som innebærer at konklusjonen til Faktisk.no blir brukt til å stoppe og flagge poster som de mener er «feil» med store konsekvenser for de Facebook-brukerne og postene som «faktasjekkes».

Det er nå kjent Kristoffer Egeberg går til PST der han blir sjef for «Åpne kilder». Han blir erstattet som sjef i Faktisk.no i januar 2024 av tidligere VG-journalist og redaktør for Forsvarets Forum, Stian Eisenträger (39).

– Faktisk er et unikt prosjekt som jeg har fulgt med begeistring og beundring fra sidelinjen helt siden oppstarten. Organisasjonen jobber med noen av de viktigste utfordringene i vår tid, og er en ekte demokratibygger, sa Eisenträger i en pressemelding da det ble kjent at han var utnevnt.

Faktisk.no AS er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia. De oppgir selv at de hvert år får 5 millioner kroner over statsbudsjettet. Det er en støtte regjeringen Støre har videreført. Også Oslo kommune gir penger til Faktisk.no. Det samme gjør de etablerte mediene i Norge.

mest lest