VG mener å ha bevis for at Erna løy til velgerne

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 17. september 2023 | 23:21

VG skriver: En aksjeliste Erna Solberg (H) mottok uken før valget, viste at forklaringen hun hadde gitt til velgerne om ektemannens aksjekjøp var feil. Det fortalte hun ikke før etter valget.«

Det er i en artikkel på VG at det hevdes at E24 sendte en liste med aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort, til Erna Solberg allerede onsdag 6. september. Den listen viste at Finnes, mens Erna Solberg var statsminister, hadde handler aksjer i flere selskaper hverken hun eller Statsministerens kontor (SMK) var kjent med.

Men det var noe annet enn det Solberg selv fortalte offentligheten, skriver VG. Hun fortalte tvert imot at hun og SMK (Statsministerens kontor) visste hvilke selskaper ektemannen investerte i og at de dermed kunne vurdere hennes habilitet.

Helt opp til valgdagen insisterte Solberg imidlertid på at hun hadde vært godt nok informert om ektemannens aksjehandler til å kunne vurdere sin egen habilitet.

Hun fortalte altså ikke at det sto flere selskaper på listen som hverken hun eller SMK hadde vært kjent med. Hun fortalte heller ikke at forklaringen dermed hadde vært feil.

På listen Solberg mottok av E24 var det 22 transaksjoner i 11 ulike selskaper. Solberg og SMK visste bare om et fåtall av disse selskapene, hevder VG i sin gjennomgang av listen.

Flere av disse selskapene skal være store børsnoterte industriselskap som ofte er i kontakt med staten/regjeringen.

VG har direkte spurt Solberg følgende spørsmål: «Hvorfor fortalte du ikke sannheten til velgerne før kommunevalget?»

Høyre-lederen har ikke besvart VGs spørsmål i saken.

mest lest