Regjeringen innrømmer at barn ble for hardt rammet av koronatiltak

Avatar photo
Publisert 18. april 2024 | 13:46

Torsdag ettermiddag innrømmer regjeringen at barn og sårbare grupper ble for hardt rammet av tiltakene som ble innført for å håndtere covid-19 pandemien.

Det kommer frem i regjeringens redegjørelse for håndtering av pandemien, etter at koronakommisjonen i forrige uke la frem sin rapport om hvordan Norge taklet pandemien.

– Vi må erkjenne at vi ikke klarte å beskytte sårbare grupper tilstrekkelig, og da særlig barn, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dag.

Hun viser til hvordan inngripende tiltak bidro negativt inn mot barns helse og sikkerhet. Hun mener dette er noe vi i dag ser ettervirkningene av.

– FN har meldt om at pandemien førte til en økning i alle former for vold, også overgrep, mot barn og kvinner. Vi ser dessverre en utvikling der barn og unge, og unge voksne, rapporterer om en økning i psykiske plager. Vi må anta at dette kan kobles til pandemien, sier Kjerkol.

Onsdag forrige uke la koronakommisjonen frem 17 hovedbudskap, på bakgrunn av deres rapport fra en elleve måneder lang undersøkelse av hvordan Norge taklet pandemien.

 • 1. Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god.
 • 2. Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom.
 • 3. Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.
 • 4. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.
 • 5. Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.
 • 6. Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet.
 • 7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.
 • 8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.
 • 9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.
 • 10. Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.
 • 11. Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør revideres.
 • 12. Myndighetene har samlet sett lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen.
 • 13. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.
 • 14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.
 • 15. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.
 • 16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.
 • 17. Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien.

Koronakommisjonen fastslår at da de inngripende tiltakene ble satt inn i mars i fjor, var det lite kunnskap om effekt av smitteverntiltak, og stor usikkerhet om hvor utbredt smitten var.

Likevel mener kommisjonen at det var riktig å ta en beslutning framfor å vente på mer kunnskap. Men pakken av tiltak som ble satt inn, var dårlig utredet og dårlig forberedt. Situasjonen var uoversiktlig, men tidspresset ble større enn det hadde trengt å bli, konkluderer de.

mest lest